Osvijetljena letvica u pragu SC

Referenca: 5F0071691B
Ispis

Osvijetljena letvica u pragu SC

Referenca: 5F0071691B
  • Proizvod
  • Letvice u pragovima za ulazno područje, s osvijetljenim nazivom modela. Svjetlo se aktivira ako su vrata otvorena 30 sekundi, a deaktivirano je ako su vrata zatvorena. Bez električne instalacije. Ova je dodatna oprema prikladna za Leon Cupru

Ispis