Porsche Croatia d.o.o - generalni uvoznik za SEAT u Republici Hrvatskoj.
Miroslava Miholića 2,
HR- 10010 Zagreb
Tel: + 385 1 62 69 111
Fax: + 385 1 62 24 052

Uprava
Franz Lohninger
Ivo Ivančević

Direktor marke: Tomislav Rogić
Voditelj marketinga i PR-a: Ivana Nevistić
Veliki kupci: Dražen Došen
Kontakt: seat@porschecroatia.hr

Direktor postprodaje: Vicko Ljuban
Voditelj servisne tehnike: Marko Blažević
Voditelj prodaje dijelova: Ronald Bürgler
QMB: Robert Gogić
Kontakt: postprodaja@porschecroatia.hr

 

Porsche Croatia je upisan u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta (MBS): 080284872. (MB) poslovnog subjekta: 1435396.

Tvrtka kod koje se vode pravni računi: Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb
Broj računa Porsche Croatia: 2484008-1100156754
Iznos temeljnog kapitala: 78.610.000,00 HRK, uplaćen u cijelosti.

Ograničenja za poveznice / link agreement

1. Ova web stranica u vlasništvu je tvrtke ("Porsche") koja pripada Porsche koncernu, a sadrži homepage (prvu stranicu) i sve ostale web stranice ovog websitea.

2. Porsche podržava i odobrava postavljanje pravno korektnih poveznica odnosno linkova na homepage i sve ostale web stranice ovog websitea. Svaka poveznica mora sadržavati jasnu i jednoznačnu vezu na website tvrtke Porsche; posebno svaki sadržaj websitea tvrtke Porsche mora biti prikazan u nepromijenjenom obliku.

3. Preusmjeravanje na pojedine podstranice websitea tvrtke Porsche bez jasne izjave o porijeklu stranica (Deep-Link) izričito je zabranjeno.

4. Porsche zadržava pravo da bez posebnog razloga zabrani preusmjeravanje određenim osobama, tvrtkama, društvima, grupama osoba i / ili grupacijama odnosno preusmjeravanje zbog sadržaja na stranicama.

5. Izrada direktnih ili indirektnih poveznica na website tvrtke Porsche koje se mogu dovesti u vezu s informacijama, sadržajima na stranicama, websiteovima ili web stranicama pravno nedozvoljene, nemoralne, politički radikalne, diskriminirajuće, kriminalne, uvredljive ili slične prirode također nije dozvoljena. Porsche se izričito distancira od takvih sadržaja na dotičnim websiteovima, uključujući sve podstranice.

6. Porsche ne preuzima odgovornost za štetu odnosno nedostatke bilo koje vrste i pravne osnove koji nastanu kao posljedica preusmjeravanja koje je suprotno ili je bilo suprotno ovim ograničenjima za poveznice.

7. Porsche zadržava pravo da bilo kada bez posebnog razloga ukine pravo postavljanja poveznica te da svim dostupnim tehničkim i / ili pravnim sredstvima kažnjava postupanje protivno ograničenjima za poveznice.

Autorsko pravo / odgovornost

Sve slike, tekstovi, cijene i ostali prikazi u ovom proizvodu odgovaraju austrijskom SEAT programu prodaje u trenutku izrade i predstavljaju neobvezujuću informaciju. Zadržavamo pravo na kasnije izmjene. SEAT Austria GesmbH (d.o.o.) ne preuzima odgovornost za greške. Zadržavamo pravo na izmjene konstrukcije, opreme i opsega isporuke te odstupanja u boji. Sve navedene cijene su neobvezujuće preporučene cijene koje nisu monopolne i uključuju namete na normiranu potrošnju (austr. NoVA - Normverbrauchsabgabe) i PDV.

Program i svi njegovi dijelovi kao što su podaci i slike zaštićeni su autorskim pravom. Svako korištenje izvan strogih granica Zakona o autorskom pravu bez prethodne suglasnosti je neprihvatljivo i kažnjivo. To se posebno odnosi na umnožavanja, prijevode, mikrofilmiranja i obradu u elektroničkim sustavima.

Upotreba slika dopuštena je samo u osobne svrhe. Tvrtka SEAT S.A. vlasnica je velikog broja registriranih marki (zaštitni znakovi). Posebno su zaštićeni znakovi SEAT, Alhambra, Alhambra4, Toledo, Leon, Leon4, Cordoba Vario, Cordoba, Ibiza, Altea, Altea XL, Altea Freetrack, Arosa, Ateca, Inca, Stella, Signo, Sport, Top Sport, FR, CupraR, TDI, SDI, PD.

Činjenica da neki znak nije sadržan u ovom popisu i / ili nije označen kao marka (zaštitni znak) u nekom tekstu ne može se interpretirati na način da dotični znak ne predstavlja registriranu marku (zaštitni znak) i / ili da se dotični znak može koristiti bez prethodne pismene suglasnosti tvrtke SEAT S.A. odnosno Allmobil Autohandelsgesellschaft mbH (d.o.o.).
Zaštita podataka

Izjava o zaštiti osobnih podataka

Zaštita vaše privatnosti prilikom korištenja naših internetskih stranica posebno nam je važna. Stoga vas u nastavku detaljno informiramo o prikupljanju osobnih i anonimnih podataka.

Za zaštitu podataka na ovoj internetskoj stranici odgovorno je društvo Porsche Croatia d.o.o. kao uvoznik za SEAT Hrvatsku.

Društvo Porsche Croatia d.o.o. se kod korištenja i obrade osobnih podataka striktno drži važećih europskih i nacionalnih propisa o zaštiti podataka. Pravo na korištenje osobnih kao i anonimnih podataka u zakonski dopuštenom opsegu, uz ograničenja temeljem niže navedenih prava ispitanika, ima društvo Porsche Croatia d.o.o.

Ova Izjava o zaštiti osobnih podataka odnosi se samo na  www.seat.hr i povezane podstranice, no ne i na internetske stranice kojima upravljaju i koje kontroliraju treće osobe. Molimo provjerite izjave o zaštiti osobnih podataka koje se nalaze na internetskim stranicama kojima upravljaju i koje kontroliraju treće osobe jer su te internetske stranice izvan naše kontrole i Porsche Croatia d.o.o. ne odgovara za njihov sadržaj i mjere zaštite osobnih podataka.  

 

[1.] Sigurnost podataka

[1.1.] Društvo Porsche Croatia d.o.o. je u svrhu zaštite Vaših podataka poduzelo odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere koje Vaše podatke, između ostaloga, štite od gubitka, manipulacije ili neovlaštenog pristupa. Poduzete se mjere redovito provjeravaju i kontinuirano prilagođavaju aktualnom stanju tehnike. Ako dođe do povrede Vaših osobnih podataka koja može predstavljati veliki rizik za Vaša prava i slobode, izvijestit ćemo Vas o tome u skladu s važećim propisima.

[1.2.] Molimo imajte na umu da je za adekvatnu zaštitu Vaših osobnih podataka, osim navedenih mjera zaštite i sigurnosti poduzetih s naše strane, nužno da i Vi sami brinete o sigurnoj pohrani predanih Vam ili priopćenih korisničkih podataka i/ili lozinki te njihovoj tajnosti.  

 

[2.] Korištenje internetskih stranica od strane maloljetnika

[2.1.] Upozoravamo da se sve obrade osobnih podataka smiju koristiti isključivo od osoba koje su navršile 16. godinu života. Zabranjuje se korištenje sustava i alata te iz toga proizišla obrada podataka korisnika ispod te dobne granice bez odgovarajuće privole roditelja/skrbnika. Ako unatoč tome dođe do takve obrade podataka, istu ćemo obustaviti čim za nju saznamo te podatke takvih osoba izbrisati.

 

[3.] Prikupljanje i obrada osobnih podataka

[3.1.] Podaci koje ste Vi stavili na raspolaganje

Osobne podatke obrađujemo isključivo u skladu s važećim propisima o zaštiti podataka. Kad komunicirate s nama ili unosite svoje podatke u neki od obrazaca na našoj internetskoj stranici, primate na znanje da će se podaci, koje ste naveli u odgovarajućem obrascu, obraditi u niže navedene i opisane svrhe (vidi točku [5.] i [6.]).

[3.2.] Podaci koje smo mi prikupili

Kada posjetite našu internetsku stranicu, kolačići (cookies) automatski prikupljaju osobne podatke. Pobliže informacije o kolačićima koji se koriste na našoj internetskoj stranici pronaći ćete pod točkom [7.] te u našoj Smjernici za kolačiće.

 

[4.] Partneri

Porsche Croatia d.o.o. ne provodi sve obrade osobnih podataka samo, već za to koristi pomoć profesionalnih partnera:

- društva MegaNET d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu;

- Porsche Informatik GmbH sa sjedištem u 5020 Salzburg; i

- Vivid Planet Software GmbH sa sjedištem u 5302 Henndorf am Wallersee,

a koja djeluju po nalogu i uputi društva Porsche Croatia d.o.o. .

Partneri su pažljivo odabrani te odgovarajućim tehničkim i organizacijskim mjerama osiguravaju da se obrada Vaših podataka provodi u skladu s odredbama o zaštiti podataka i uz poštovanje Vaših prava. Partnerima nije dopušteno da osobne podatke koji su im prepušteni koriste u vlastite ili promidžbene svrhe ili da ih daju trećim osobama.

Osim toga, ni društvo Porsche Croatia d.o.o. Vaše podatke neće prosljeđivati trećim osobama - kao što su izdavači imenika i agencije za izravni marketing.

 

[5.] Obrade podataka koje ne podliježu obvezi davanja privole

Detaljnije informacije o obradama podataka koje ne podliježu obvezi davanja privole nabrojene su kako slijedi:

Opći obrazac za kontakt

 • Obrazac za kontakt (pohvala/kritika): prilikom slanja kontaktnog obrasca obrađuju se Vaši osobni podaci iz polja s podacima za kontakt (podaci o vozilu, informacije o nadležnoj tvrtki, ime, adresa, kontaktne informacije te tekst Vašeg upita).

 • Svrha: odgovor na Vaš upit

 • Pravna osnova: legitimni interes

 • Razdoblje pohrane: 12 mjeseci

 

Probna vožnja

 • Prilikom slanja kontaktnog obrasca za probnu vožnju Vaši se osobni podaci iz polja s podacima za kontakt (željeno vozilo, željeni termin, vozilo za koje postoji zanimanje za kupovinu, način kontaktiranja, oslovljavanje imenom, tvrtka, adresa, kao e-mail adresa i/ili broj telefona) obrađuju i šalju odabranom prodajnom partneru.

 • Svrha: priprema/provedba i obrada probne vožnje

 • Pravna osnova: ispunjenje ugovora, odnosno predugovorne radnje na Vaš zahtjev

 • Razdoblje pohrane: 12 mjeseci

 

Odmah raspoloživa nova vozila (SVN)

 • Prilikom slanja kontaktnog obrasca za upit o vozilu na skladištu Vaši se osobni podaci iz polja s podacima za kontakt (podaci o vozilu na skladištu, zanimanje za probnu vožnju, trenutak promjene vozila, način kontaktiranja, željeni termin, oslovljavanje imenom, tvrtka, adresa, kao i e-mail adresa i/ili broj telefona) obrađuju i šalju odabranom prodajnom partneru.

 • Svrha: priprema/provedba i obrada kupnje vozila na skladištu

 • Pravna osnova: ispunjenje ugovora, odnosno predugovorne radnje na Vaš zahtjev

 • Razdoblje pohrane: 12 mjeseci

 

Internetski konfigurator vozila (CC)

 • Prilikom slanja kontaktnog obrasca za konfiguraciju Vaši se osobni podaci iz polja s podacima za kontakt (konfiguracija vozila, zanimanje za probnu vožnju, trenutak promjene vozila, način kontaktiranja, oslovljavanje imenom, tvrtka, adresa, kao i e-mail adresa i/ili broj telefona) obrađuju i šalju odabranom prodajnom partneru.

 • Svrha: priprema/provedba i obrada kupnje novog vozila

 • Pravna osnova: ispunjenje ugovora, odnosno predugovorne radnje na Vaš zahtjev

 • Razdoblje pohrane: 12 mjeseci

 

Lista želja

 • Prilikom pohrane podataka o vozilu (konfiguracija, vozilo na skladištu i vozilo za probnu vožnju) Vaši se osobni podaci iz polja s podacima za kontakt obuhvaćeni u carLOG-u (korisničko ime/e-mail adresa, lozinka, način oslovljavanja, naslov, ime) obrađuju i pohranjuju. 

 • Svrha: pohrana radi daljnje obrade i ponovnog dohvaćanja osobnih podataka vezanih uz vozilo.

 • Pravna osnova: ispunjenje ugovora, odnosno predugovorne radnje na Vaš zahtjev

 • Razdoblje pohrane: 12 mjeseci

 

[6.] Obrade podataka koje podliježu obvezi davanja privole

Porsche Croatia d.o.o. obrađuje osobne podatke navedene u točki [3.] u sljedeće svrhe:

Prijava za newsletter kupaca i korisnika

 • podaci navedeni kod prijave (naslov, ime, e-mail adresa) koriste se samo za slanje newslettera, a za to koristimo e-mail adresu koju ste naveli. Nakon toga morate potvrditi da ste kao vlasnik e-mail adrese suglasni s primitkom newslettera (tzv. double opt-in). Pretplatu u svako doba možete povući pomoću opcije za odjavu koja je predviđena u newsletteru ili slanjem poruke na zastita.podataka@porschecroatia.hr.

 • Svrha: slanje informacija o proizvodima, uslugama i događanjima 

 • Pravna osnova: privola

 • Razdoblje pohrane: sve dok se ne povuče privola

 

[7.] Kolačići i Social Plug-ins

[7.1.] Podatke prikupljamo automatski koristeći kolačiće. Kolačić (cookie) je mala tekstualna datoteka koja pohranjuje postavke za internet. Tu tehnologiju koriste gotovo sve internetske stranice. Vaš internetski preglednik preuzima tu datoteku prilikom prvog posjeta određenoj internetskoj stranici. Prilikom sljedećeg otvaranja te stranice s istim terminalnim uređajem kolačić i u njemu sadržane informacije šalju se ili internetskoj stranici koja ih je generirala (First-Party cookie) ili drugoj internetskoj stranici kojoj pripada (Third-Party cookie). Na taj način internetska stranica prepoznaje da je već posjećena preko tog internetskoj preglednika te u nekim slučajevima prilagođava sadržaj koji se prikazuje.

[7.2.] Pobliže informacije o kolačićima koji se koriste na našim stranicama pronaći ćete u našoj našoj Smjernici za kolačiće.

 

[8.] Prava koja Vam pripadaju

Vezano uz obradu osobnih podataka, imate pravo ostvariti sljedeća prava:

[8.1.] Pravo na pristup osobnim podacima

Možete zatražiti potvrdu obrađuju li se Vaši osobni podaci i u kojoj mjeri.

[8.2.] Pravo na ispravak

Obrađujemo li Vaše nepotpune ili netočne osobne podatke, u svako doba možete zatražiti njihov ispravak odnosno njihovu dopunu. Ako ste uspostavili korisnički račun, u svakom trenutku možete sami pristupiti svojim osobnim podacima te iste sami ispraviti ili dopuniti. Povrh toga svoj korisnički račun možete u svako doba i zatvoriti. 

[8.3.] Pravo na brisanje

Možete zatražiti brisanje svojih osobnih podataka ako svrha u koju su isti prikupljani više ne postoji, ako se radi o nezakonitoj obradi, ako obrada nerazmjerno zadire u Vaše zaštićene legitimne interese ili se obrada podataka oslanja na Vašu privolu koju ste povukli.

Međutim, morate pritom voditi računa o mogućem postojanju drugih razloga koji bi mogli biti protivni potpunom brisanju Vaših podataka, primjerice zakonom uređene obveze pohranjivanja, postupci u tijeku, postavljanje, ostvarivanje ili obrana pravnih zahtjeva, itd. 

[8.4]. Pravo na ograničenje obrade

Imate pravo zatražiti ograničenje obrade Vaših podataka

 • ako osporavate točnost Vaših podataka, i to tijekom razdoblja koje nam omogućuje provjeru točnosti podataka,

 • ako je obrada Vaših podataka nezakonita, ali ste brisanje odbili i umjesto toga tražite ograničavanje korištenja podataka,

 • ako nam za predviđenu svrhu podaci više nisu potrebni, a Vi ih još uvijek trebate za postavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva, ili

 • ako ste na obradu podataka uložili prigovor.

[8.5.] Pravo na prenosivost podataka

Podatke koje ste nam ustupili i koje obrađujemo na temelju Vaše privole ili radi izvršavanja ugovora, a njihova obrada se provodi automatiziranim putem, ćemo Vam predati na Vaš zahtjev u strukturiranom, uobičajenom i strojno čitljivom formatu. Ako je to tehnički izvedivo, možemo ih i direktno prenijeti drugom voditelju obrade, ovisno o Vašem zahtjevu.

[8.6.] Pravo na podnošenje prigovora

Obrađujemo li vaše podatke radi izvršavanja zadaća od javnog interesa, izvršavanja javnih ovlasti ili obradu temeljimo na potrebama naših legitimnih interesa, možete uložiti prigovor na  obradu podataka ako postoji jači interes za zaštitom Vaših podataka. Prigovor na slanje marketinških materijala možete podnijeti u svako doba bez navođenja razloga.

[8.7.] Pravo na žalbu

Ako smatrate da smo prilikom obrade Vaših podataka prekršili propise o zaštiti osobnih podataka i time doveli do povrede Vaših interesa, prava ili sloboda, molimo kontaktirajte nas kako bismo mogli razjasniti sva moguća pitanja.

Sva gore navedena prava možete ostvariti izravno pri Porsche Croatia d.o.o., upućivanjem poruke elektroničke pošte na adresu zastita.podataka@porschecroatia.hr.

Osim direktno nama, možete se obratiti sa svojim prigovorom ili žalbom i nadležnom tijelu za zaštitu osobnih podataka u RH - Agenciji za zaštitu osobnih podataka (AZOP).

Download Zahtjeva za ostvarivanje prava.

 

[9.] Kontaktni podaci voditelja obrade

Porsche Croatia d.o.o.
uvoznik za SEAT Hrvatska
Miroslava Miholića 2, HR - 10 010 Zagreb
zastita.podataka@porschecroatia.hr

Kontakt podaci - zaštita podataka:
zastita.podataka@porschecroatia.hr
Telefon: 01/6269-013
Postavke kolačića

Zaštita vaše privatnosti prilikom korištenja naše internetske stranice (www.seat.hr) posebno nam je važna. Zbog toga vas u nastavku detaljno želimo informirati o prikupljanju osobnih i drugih podataka.

Pravo na korištenje osobnih kao i anonimnih podataka u zakonski dopuštenom opsegu, uz ograničenja temeljem niže navedenih prava ispitanika, ima društvo Porsche Croatia d.o.o.

Na ovoj se internetskoj stranici koristi softver za analizu njezina korištenja. Evaluacijom tih podataka može se doći do važnih spoznaja o potrebama korisnika koje pomažu u daljnjem poboljšanju kvalitete ponude. Svakim otvaranjem internetske stranice neograničeno se pohranjuje sljedeći podatkovni slog:

 • anonimizirani oblik IP-adrese računala s kojeg se pristupa stranici

 • datum i vrijeme otvaranja

 • naziv otvorene stranice, odnosno datoteke

 • ID sesije

 • referrer URL (prethodno posjećena stranica s koje se pristupilo našoj internetskoj stranici)

 • količina prenesenih podataka

 • informacije o proizvodu i verziji korištenog preglednika

 • operativni sustav koji koristi korisnik

 

1.    Što je kolačić (cookie)?

Kolačić (cookie) je mala tekstualna datoteka koja pohranjuje postavke za internet. Tu tehnologiju koriste gotovo sve internetske stranice. Vaš preglednik preuzima tu datoteku prilikom prvog posjeta određene stranice. Prilikom sljedećeg otvaranja te stranice s istim terminalnom kolačić i u njemu pohranjene informacije šalju se ili internetskoj stranici koja ih je generirala ("First-Party Cookie") ili drugoj internetskoj stranici kojoj pripada ("Third-Party Cookie"). Na taj način internetska stranica prepoznaje da je već posjećena preko tog preglednika te ponekad prilagođava sadržaj koji se prikazuje.

Neki kolačići su izrazito korisni budući da mogu poboljšati korisničko iskustvo prilikom ponovnog otvaranja internetske stranice koju ste posjetili više puta. Pod uvjetom da koristite isti terminal i isti preglednik, kolačići se npr. sjećaju vaših preferencija, daju obavijesti o tome kako koristite neku stranicu te prilagođavaju prikazanu ponudu vašim osobnim interesima i potrebama. Većina kolačića koje koristimo automatski se nakon završetka sesije brišu s vaše matične ploče ("session-cookies"). No, pored toga koristimo i kolačiće koji na matičnoj ploči ostaju i nakon završetka sesije, a služe uglavnom poboljšanju korisničkog iskustva prilikom ponovnog otvaranja te stranice, na način da se internetska stranica nakon toga može prilagoditi vašim osobnim potrebama te se tako mogu optimizirati i vremena učitavanja stranica.

 

2.    Postavke kolačića na ovoj internetskoj stranici  

2.1.  Kolačići za koje nije potrebna suglasnost

Obavezno potrebni kolačići, koji se nazivaju i "strictly necessary", osiguravaju funkcije bez kojih ovu internetsku stranicu ne bi mogli koristiti na predviđeni način. Te kolačiće koristimo isključivo mi te se stoga radi o tzv. First party cookies (kolačići od prve strane) koji se na vašem računalu pohranjuju samo tijekom aktualne sesije preglednika. Obavezno potrebni kolačići: za funkciju prijave (login) imamo tzv. sesijski kolačić ("session cookie"). Bez tog kolačića ne postoji mogućnost prijave, a prema tome nisu raspoložive ni funkcije koje su povezane s prijavom. 

Nadalje, takvi kolačići primjerice kod promjene stranice osiguravaju eventualnu funkcionalnost promjene s http na https te time ispunjavanje povećanih zahtjeva prema sigurnosti prijenosa podataka. Za korištenje obavezno potrebnih kolačića nije potrebna suglasnost.

 

Obavezno potrebni kolačići ne mogu se deaktivirati preko funkcija ove stranice, ali se u svako doba mogu deaktivirati preko korištenog preglednika. Vidi s tim u vezi niže navedene upute.

 

2.2.  Kolačići od prve strane (First party cookies) za koje je potrebna suglasnost

Kolačići koji, prema isključivo pravnoj definiciji, nisu nužno potrebni kako bi se mogla koristiti internetska stranica, ipak imaju važne zadaće. Naime, bez tih kolačića nisu raspoložive funkcije koje omogućuju komforno surfanje po našoj stranici, kao što su npr. unaprijed ispunjeni obrasci. Postavke, kao npr. odabrani jezik ne mogu se pohraniti te se stoga moraju ponovno namještati na svakoj stranici. Osim toga, u tom vam slučaju više ne možemo davati individualno prilagođene ponude.

U nastavku je popis korištenih kolačića od prve strane zajedno s njihovim opisom: 

 • Naziv kolačića:  Auto-login Cookie

  Zadaća: kolačić pamti je li korisnik prijavljen.

  Vrijeme pohrane: tijekom sesije, a neki podaci i do 2 tjedna. (svi podaci su anonimni odnosno anonimizirani)

 

 • Naziv kolačića: Webtrekk GmbH (www.webtrekk.com)

  Zadaća: Pomoću usluga društva Webtrekk prikupljamo statističke podatke o korištenju naše internetske ponude. Ti se podaci koriste kako bi se internetska stranica i naše ponude kontinuirano poboljšali i optimizirali te kako bi vam na taj način bile zanimljivije. Podaci osiguravaju parametre poput npr. broja posjetitelja, stope klikanja te prosječnog vremena aktivnog zadržavanja korisnika na stranici kako bi se njihovom evaluacijom dodatno poboljšala internetska stranica. Također se pomoću referrer URL-a (prethodno posjećena stranica) statistički evaluira broj korisnika koji su s internetskih stranica naših partnera došli na naše internetske stranice kako bi se utvrdilo koja je od naših marketinških kampanja izazvala zanimanje za našu internetsku stranicu.

  Vrijeme pohrane: Kolačić se briše nakon 6 mjeseci neaktivnosti. Ako unutar tog vremenskog razdoblja posjetite stranicu, životni vijek kolačića se produljuje za daljnjih 6 mjeseci. (svi podaci su anonimni odnosno anonimizirani)

 • Naziv kolačića: Tealium (https://tealium.com/de/privacy/)

  Zadaća: Pomoću usluga društva Tealium iQ upravljamo našim marketinškim alatima. Tealium pri tome djeluje kao posrednik između internetske stranice i naših partnera. Podaci se prosljeđuju Tealium-u te se na odgovarajući način prenose partnerima.

  Vrijeme pohrane: Ne pohranjuju se nikakvi podaci već se isključivo prenose partnerima.

 • Naziv kolačića: Visual Website Optimizer (https://vwo.com/knowledge/how-secure-is-vwo/)

  Zadaća: Pomoću VWO-a izrađujemo korisničke testove za optimizaciju i daljnji razvoj naše internetske stranice. VWO pri tome analizira statističke podatke o korištenju naše promidžbene ponude. Dodatno se koristi alata kao A/B-Testtool. Pri tome se podaci poput npr. broja posjetitelja, stope klikanja te prosječnog vremena aktivnog zadržavanja korisnika na stranici svrstavaju odgovarajućim varijantama testova.

  Vrijeme pohrane: tijekom sesije, a neki podaci i do 10 godina (svi podaci su anonimni odnosni anonimizirani)

 

2.3.  Kolačići treće strane (Third-Party Cookies) za koje je potrebna suglasnost

Na ovoj su stranici integrirani i sadržaji trećih osoba. Te treći davatelji usluga mogu postavljati kolačiće dok pregledavate internetsku stranicu i na taj način primjerice dobiti informaciju da ste otvorili jednu od naših internetskih stranica. Molimo posjetite stranice tih trećih davatelja usluga radi daljnjih informacija o njihovom korištenju kolačića.

 • Naziv kolačića: twyn group IT solutions & marketing services AG (www.twyn.com) Zadaća: Grupa Twyn specijalizirana je za digitalne reklame i tržišni je lider u području integriranih online rješenje. Za marketinške kampanje s poduzećem Twyn postavljaju se tako zvani Remarketing Codes kako bi se ponašanje korisnika izravno povezalo s aktualnim marketinškim kampanjama, optimiziralo upravljanje marketingom i mjerila njihova uspješnost. Razdoblje pohrane: 90 dana (svi podaci su anonimni odnosno anonimizirani)

 • Naziv kolačića: Google Inc. (https://support.google.com/adwords)

  Zadaća: Ova internetska stranica koristi Google AdWords i u okviru Google AdWords-a Conversion Tracking i Remarketing Codes. Pri tome Google AdWords postavlja kolačić za Conversion Tracking kad kliknete na neki Google-ov oglas. Posjećujete li određene stranice na našoj internetskoj stranici, Google i mi možemo vidjeti da ste kliknuli na oglas te da ste preusmjereni na ovu stranicu. Informacije dobivene od kolačića za konverziju služe izradi statistika za korisnike AdWords-a koji koriste Conversion Tracking. Kroz te statistike saznajemo ukupan broj korisnika koji je kliknuo na oglas koji je uključio Google i koji su otvorili stranicu koja ima Conversion-Tracking-Tag. Pomoću Google-ove funkcije Remarketing dolazimo do korisnika koji su već posjetili našu internetsku stranicu. Tako možemo naše reklame prezentirati ciljnim skupinama koje već iskazuju zanimanje za naše proizvode ili usluge. 

  Razdoblje pohrane: 30 dana (svi podaci su anonimni odnosno anonimizirani)

 • Naziv kolačića: Siteimprove (https://siteimprove.com/)
  Zadaća: Siteimprove postavlja kolačiće kako bi pratio redoslijed stranica koje posjetitelj pregledava tijekom svog posjeta našoj internetskoj stranici. Kolačić ne sadrži osobne podatke te se jedino koristi za analizu internetske stranice.

  Razdoblje pohrane: 1000 dana (svi podaci su anonimni odnosno anonimizirani)

 • Naziv kolačića:  Facebook (http://www.facebook.com/policy.php)
  Zadaća: Facebook-ovim se pikselima mogu pratiti korisnički definirane ciljane skupine i događaji konverzije. Tako se za neku stranicu može poslati više prilagođenih događaja te preko upućivanja URL-a  uključiti i drugi podaci. Na taj se način mogu prikupiti i analizirati određeni uzorci aktivnosti koji omogućuju detaljne zaključke o učinkovitosti reklama i obuhvaćenom krugu korisnika i tako doprinijeti optimizaciji i atraktivnijem oblikovanju vlastitih oglasa.

  Razdoblje pohrane: Sesijski kolačići (privremeni) prestaju nakon sesije. Trajni kolačići imaju duže razdoblje pohrane. (svi podaci su anonimni ili anonimizirani, to znači da ne vidimo osobne podatke pojedinačnih korisnika. Te podatke, međutim, Facebook pohranjuje i obrađuje, o čemu vas obavještavamo u skladu s našim saznanjima. Facebook može te podatke povezati s vašim Facebook računom te ih također koristiti u vlastite promidžbene svrhe, u skladu sa svojom smjernicom o korištenju podataka. Facebook-u, kao i njegovim partnerima, možete omogućiti uključivanje reklamnih oglasa na i izvan Facebook-a.)

 • Naziv kolačića: Smart Digital (http://www.smart-digital.de/)

  Zadaća: Ovaj kolačić sadrži anonimnu, jednoznačnu identifikacijsku oznaku za korisnika internetskih stranica. Ova se identifikacijska oznaka koristi kako bi se korisnika ponovno prepoznalo preko različitih sesija i pratile njegove aktivnosti na internetskoj stranici. Tako prikupljeni podaci koriste se za analizu i poboljšanje stranice.

  Razdoblje pohrane: 2 godine (svi podaci su anonimni odnosno anonimizirani)

 

Korištene usluge praćenja (Tracking)

 • Onsite Targeting

Na internetskim stranicama društva PULS 4 TV GmbH & Co KG se s gore navedenim kolačićima (sesijski kolačići i privremeni kolačići) pohranjuju podaci za optimizaciju promidžbenih ponuda. No ni ovdje ne dolazi do povezivanja tih podataka s određenom osobom. Radi se samo o podacima koji se prikupljaju radi optimizacije internetske stranice. Podaci se koriste za to da se korisniku na raspolaganje mogu staviti prilagođeni oglasi/posebne ponude i usluge. Time ponuda postaje još atraktivnija za korisnika te se može koristiti još bolje i lakše. Samo se na taj način mogu nuditi oglasi/usluge koje su prilagođene interesima korisnika. Korisniku se tako prikazuju samo oglasi koji ga stvarno zanimaju, a ne široki spektar općenitih oglasa. No, neovisno o tome korisnik naravno u svako doba može povući svoju privolu za slanje promidžbenih poruka.

 • Retargeting

Retargeting funkcionira jako slično kao i onsite-targeting. Bitna razlika sastoji se u tome što su u retargeting uključene i druga društva/treće osobe. Servis društvo PULS 4 TV GmbH & Co KG  koristi i softver za tzv. retargeting. Ta tehnologija omogućuje da se korisniku oglasi prikazuju i na internetskim stranicama partnera društva PULS 4 TV GmbH & Co KG. Time se korisniku mogu prikazati promidžbene poruke koje se temelje na njegovim interesima, a koje nadilaze spektar usluga društva PULS 4 TV GmbH & Co KG. Za to se također koriste gore navedeni kolačići (sesijski kolačići i privremeni kolačići) pomoću kojih se analizira dosadašnje ponašanje korisnika. Ni u ovom se slučaju podaci ne pohranjuju vezano za određenu osobu niti se ne prosljeđuju trećim osobama, a ni partneri društva PULS 4 TV GmbH & Co KG ne dobivaju nikakve osobne podatke korisnika. Oglasi se prikazuju samo na stranicama partnera, a tako prikupljeni podaci (kolačića koji pohranjuju ponašanje korisnika) također se ne povezuju s osobnim podacima točno određene osobe. I za treće osobe povezivanje podataka o korištenju internetskih stranica s odgovarajućom osobom nije moguće.

 

3. Social Plugins

Porsche Croatia d.o.o. koristi na stranici www.seat.hr i tzv. social plugins (u nastavku gumbi), odnosno dodatke za društvene mreže kao što su Facebook, Twitter i Instagram. Prilikom posjeta našoj internetskoj stranici ti su gumbi standardno deaktivirani, tj. oni bez vas ne šalju podatke dotičnoj društvenoj mreži. Prije nego što gumbe možete koristiti morate ih aktivirati tako da kliknete na njih. Gumb ostaje aktivan sve dok ga opet ne deaktivirate ili dok ne obrišete svoje kolačiće. 

Nakon aktiviranja uspostavlja se izravna veza s poslužiteljem dotične društvene mreže. Sadržaj gumba prenosi se izravno s društvenih mreža u vaš preglednik i on ga integrira u internetsku stranicu. Već nakon aktiviranja gumba dotična društvena mreža može prikupljati podatke, neovisno o tome da li ste u interakciji s gumbom ili ne. Ako ste prijavljeni na nekoj društvenoj mreži, ona vašu posjetu ove stranice može povezati s vašim korisničkim računom. Posjet drugim stranicama društvena mreža ne može povezati ako tamo niste aktivirali dotični gumb. Ako ste član neke društvene mreže i ne želite da ta društvena mreža podatke prikupljene prilikom posjeta našoj stranici poveže s vašim podacima koji su tamo pohranjeni, prije aktiviranja gumba morate se odjaviti iz te društvene mreže. Na opseg podataka koje društvene mreže prikupljaju sa svojim gumbima nemamo nikakvog utjecaja. Podatke o svrsi i opsegu prikupljanja podataka te njihovoj daljnjoj obradi i korištenju od strane dotičnih društvenih mreža, kao i informacije o vašim pravima i mogućim postavkama za zaštitu vaše privatnosti možete pronaći u Pravilima o privatnosti tih društvenih mreža.

 

Facebook

Na našim internetskim stranicama koriste se Social-Plugins od Facebook-a. Za to koristimo Like-Button. Tu se radi o ponudi američkog društva Facebook Inc. (1601S. California Ave., Palo Alto, CA 94304 SAD). Posjećivanjem neke od naših internetskih stranica koja sadrži takav Plugin ne uspostavlja se nikakva veza s ovim društvom. Do navedenog dolazi tek po davanju vaše izričite privole, za koju vas se pita nakon što kliknete na odgovarajući gumb.

O svrsi i opsegu prikupljanja podataka i daljnjoj obradi i korištenju podataka od strane Facebook-a, kao i s time povezanim pravima i mogućnostima postavki za zaštitu vaše privatnosti molimo pročitajte u napomenama o zaštiti osobnih podataka koje je sročio Facebook:

 http://www.facebook.com/policy.php

Ako ne želite da Facebook podatke prikupljene našom prisutnosti na internetu svrsta u vaš Facebook-račun, morate se prije posjete našoj internetskoj stranici odjaviti na Facebooku. Preuzimanje Facebook-ovih Plugins možete i posve onemogućiti koristeći Add-Ons za vaš preglednik, npr. koristeći "Facebook Blocker".

 

Youtube

Na našim internetskim stranicama koriste se Social-Plugins od Youtube-a. Za to koristimo video prikaze umetnute u kod internetske stranice. Tu se radi o ponudi američkog društva Google Inc.

O svrsi i opsegu prikupljanja podataka i daljnjoj obradi i korištenju podataka od strane Youtube-a, kao i s time povezanim pravima i mogućnostima postavki za zaštitu vaše privatnosti molimo pročitajte u napomenama o zaštiti osobnih podataka koje je sročio Google:

https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

Radi tehničke provedbe ove zabrane u vaš će se preglednik postaviti kolačić za odjavu (opt-out cookie). Taj kolačić služi isključivo za identifikaciju vaše zabrane. Molimo obratite pozornost na to da se kolačić za odjavu (opt-out cookie) iz tehničkih razloga može primijeniti samo za preglednik s kojeg je postavljen. Ako brišete kolačiće ili koristite drugi preglednik, odnosno drugi terminal, zabranu (opt-out) morate postaviti ponovno.

 

4. Vaše postavke kolačića

Vaš se preglednik može namjestiti tako da se kolačići generiraju samo uz vašu suglasnost ili da se generalno odbijaju. No, željeli bismo ukazati na to da se bez kolačića određena područja internetske stranice mogu koristiti samo ograničeno ili se ne mogu koristiti uopće.

Imate mogućnost upravljati korištenjem "kolačića" i eventualno ih spriječiti ako svoj preglednik konfigurirate na sljedeći način: