Registarske pločice

Ukrasna letvica poklopca prtljažnika

Maska zrcala/ručice vrata

Vanjski dekorativni element

Kapice ventila