Sigurnosni trokuti

Komplet sigurnosnih trokuta

Dva sigurnosna trokuta