Zračni kompresor

Referenca: 6H0093890Višefunkcijski zračni kompresor namijenjen punjenju guma automobila do najvišeg tlaka, izlazne snage 12 V.