Ručna baklja za slučaj nužde

Referenca: 000093059KRučna baklja za slučajeve nužde. Proizvod od tvrde plastike neutralne boje. Sadrži ampulu uronjenu u aktivator s otopinom oksalata. Hermetički zatvoreni proizvodi ne predstavljaju opasnost (za korisnika ili okoliš) ako se upotrebljavaju u skladu s preporukama proizvođača. Proizvodi nisu klasificirani kao lako zapaljivi prema CE kriterijima, no mogu biti rizični u slučaju požara. Stabilna na temperaturi okoline i u normalnim uvjetima korištenja. Poželjno čuvati na hladnom i suhom mjestu. U slučaju loma nositi plastične zaštitne rukavice i kožu isprati vodom.