Aparat za gašenje požara

Referenca: 000093052ESredstvo za gašenje požara: ABC prah (uređaj se može puniti)
Materijal: aluminijski lim obložen poliesterskom smolom.
Stalni tlak omogućuje rukovanje jednom rukom.
Sastav: Glutex prah, dušik
Efikasnost: 8A-34B-C
Domet: 4 m
Masa: 1,6 kg (punjenje od 1 kg)
Dimenzije: 27,5 cm x 9,5 cm