Νομικές πληροφορίες

Επιστρέψτε στην αρχική σελίδα

Όροι Χρήσης


ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ - ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Είμαστε η Technocar AUTOHELLAS ΑΤΕΕ, αποκλειστικός εισαγωγέας των αυτοκινήτων και ανταλλακτικών SEAT στην Ελλάδα. Αυτή η πολιτική δεν καλύπτει τους συνεργάτες μας ή άλλους τρίτους μέσω των οποίων μπορείτε να αλληλεπιδράσετε μαζί μας. Αμέσως παρακάτω θα βρείτε περίληψη της πολιτικής απορρήτου για να σας εξηγήσουμε συνοπτικά τον τρόπο συλλογής, επεξεργασίας, αποθήκευσης και κάθε άλλης χρήσης πληροφοριών σχετικά με εσάς καθώς και τα δικαιώματά σας σε σχέση με αυτές τις πληροφορίες.

ΣΥΛΛΟΓΗ

 • Συλλέγουμε πληροφορίες από πελάτες (απευθείας ή μέσω του δικτύου εξουσιοδοτημένων συνεργατών) κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πώλησης αυτοκινήτου, όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο κτλ.
 • Μπορούμε να συλλέξουμε πληροφορίες από εσάς με πολλούς τρόπους, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των τηλεφωνικών κλήσεων, των επαφών εξυπηρέτησης πελατών, των ιστότοπων και άλλων πηγών, συμπεριλαμβανομένων τρίτων παρόχων υπηρεσιών και επιχειρηματικών συνεργατών.
 • Χρησιμοποιούμε "cookies" στους ιστοτόπους μας.

ΣΚΟΠΟΙ

 • Οι πληροφορίες που παρέχετε θα χρησιμοποιηθούν για να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες που ζητάτε.
 • Θα χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες επικοινωνίας που παρέχετε για να επικοινωνήσουμε μαζί σας για την παροχή αυτών των υπηρεσιών.
 • Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία επικοινωνίας σας για να σας στείλουμε πληροφορίες για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, εφόσον το επιτρέπετε εσείς.
 • Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες των cookies για τη δική μας στατιστική πληροφόρηση και για να βοηθούμε τους πελάτες μας με βελτίωση των υπηρεσιών μας και της λειτουργικότητας των ιστοτόπων μας.

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ

 • Μπορούμε να παρέχουμε τις πληροφορίες σας σε καθορισμένους τρίτους παρόχους υπηρεσιών για τους παραπάνω σκοπούς.
 • Δεν γνωστοποιούμε τις πληροφορίες σας σε τρίτους που δεν σχετίζονται με τις υπηρεσίες ή/και τα προϊόντα που έχετε ζητήσει, αλλά μπορεί, με την άδειά σας, να μοιραστούμε με ασφάλεια τις πληροφορίες σας με τρίτους συνεργάτες για σκοπούς μάρκετινγκ.
 • Οι πληροφορίες σας δεν θα διαβιβαστούν από τη χώρα παροχής της υπηρεσίας σε χώρες εκτός Ε.Ε. για επεξεργασία και αποθήκευση, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τις διακρατικές συμφωνίες και για τους ίδιους σκοπούς.

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ

 • Χρησιμοποιούμε εύλογα μέτρα για την προστασία προσωπικών δεδομένων από κλοπή, μη εξουσιοδοτημένη χρήση, αποκάλυψη ή τροποποίηση.
 • Τηρούμε τις κατάλληλες φυσικές, τεχνικές, διαδικαστικές και ηλεκτρονικές διασφαλίσεις για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.
 • Διατηρούμε πληροφορίες για τον πελάτη για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για τον σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν ή όπως επιτρέπεται ή απαιτείται από εσάς ή από το νόμο.

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ

 • Διαθέτετε όλα τα δικαιώματα σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και γενικά της σχετικής ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας. Ειδικά, έχετε το δικαίωμα πρόσβασης, αναθεώρησης ή ενημέρωσης των προσωπικών δεδομένων που διατηρούμε για εσάς.
 • Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορείτε επίσης να ζητήσετε τη διόρθωση ή διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων ή τον περιορισμό της επεξεργασίας ή να αντιταχθείτε σε ορισμένες δραστηριότητες επεξεργασίας.
 • Θα προσπαθήσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα να ικανοποιήσουμε το αίτημά σας και την επιδίωξη των δικαιωμάτων σας, αλλά διατηρούμε το δικαίωμα να επιβάλουμε ορισμένους περιορισμούς και απαιτήσεις σύμφωνα με το νόμο.
 • Σε περίπτωση που χρησιμοποιούμε τη συναίνεση ως βάση για επεξεργασία, μπορείτε πάντα να αποσύρετε αυτή τη συναίνεση.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΛΛΑΓΕΣ

 • Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή ανησυχίες σχετικά με το πώς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.
 • Μπορούμε να τροποποιήσουμε αυτήν την πολιτική οποιαδήποτε στιγμή, αλλά οι αλλαγές δεν θα ισχύουν αναδρομικά.
 • Η πολιτική αυτή ενημερώθηκε τελευταία φορά στις 24 Μαΐου 2018.

1. ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ

1.Α. Έχετε όλα τα δικαιώματα σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου. Ειδικά, έχετε το δικαίωμα πρόσβασης σε έλεγχο και ενημέρωση των Προσωπικών σας Δεδομένων που καλύπτονται από την παρούσα Πολιτική και μπορείτε να ζητήσετε κάτι τέτοιο επικοινωνώντας μαζί μας στα στοιχεία που αναφέρονται στην Ενότητα 2 παρακάτω. Αν και θα καταβάλουμε εύλογες προσπάθειες για να ικανοποιήσουμε το αίτημά σας, διατηρούμε επίσης το δικαίωμα να επιβάλουμε ορισμένους περιορισμούς και απαιτήσεις σε τέτοιου είδους αιτήματα πρόσβασης, εφόσον επιτρέπονται ή απαιτούνται από τους ισχύοντες νόμους.

1.Β. Μεταξύ άλλων, έχετε επίσης το δικαίωμα:

(i) να ζητήσετε τη διόρθωση των Προσωπικών σας Δεδομένων όταν οι πληροφορίες που διατηρούμε σχετικά με εσάς είναι εσφαλμένες ή ελλιπείς.

(ii) να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ, συμπεριλαμβανομένου του προφίλ, στο βαθμό που σχετίζεται με το άμεσο μάρκετινγκ,

(iii) να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων όπου η νομική μας βάση για την επεξεργασία αυτή είναι ότι η επεξεργασία αυτή είναι απαραίτητη για τα νόμιμα συμφέροντά μας, με την επιφύλαξη οποιωνδήποτε επιτακτικών θεμιτών λόγων που μπορεί να έχουμε για την επεξεργασία.

(iv) να αντιταχθείτε σε αυτοματοποιημένες διαδικασίες λήψης αποφάσεων (συμπεριλαμβανομένου του προσδιορισμού προφίλ) σε συγκεκριμένες περιστάσεις

(v) να ζητήσετε τη διαγραφή των Προσωπικών σας Δεδομένων υπό ορισμένες συνθήκες, όπως όταν η επεξεργασία δεν είναι πλέον απαραίτητη για το σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν αρχικά και δεν υπάρχει κανένας επιτακτικός λόγος για να συνεχίσουμε να τα επεξεργαζόμαστε ή να τα αποθηκεύουμε.

(vi) να ζητήσετε περιορισμό στην επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα, να μην επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα (εκτός από απλή αποθήκευση τους) μετά από μίσθωση ή άλλη συναλλαγή με εμάς και τα δεδομένα να αποθηκεύονται μόνο για να πληρούν ορισμένες νομικές (π.χ. φορολογικές) απαιτήσεις και

(vii) να λάβετε ή να ζητήσετε από εμάς να μεταβιβάσουμε σε άλλο οργανισμό τα Προσωπικά σας Δεδομένα που μας έχετε παράσχει και τα οποία επεξεργαζόμαστε αυτοματοποιημένα όταν η επεξεργασία μας βασίζεται είτε στη συγκατάθεσή σας είτε είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της σύμβασης ή συναλλαγής μαζί σας.

1.Γ. Επιπλέον, όταν επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα με βάση τη συγκατάθεσή σας, μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή.

Μπορείτε να μας ζητήσετε να ασκήσουμε οποιοδήποτε από αυτά τα δικαιώματα επικοινωνώντας μαζί μας, όπως αναφέρεται παρακάτω.

2. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΛΛΑΓΕΣ

2.Α. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ: Επιδιώκουμε να συμμορφωνόμαστε με τους νόμους περί απορρήτου που ισχύουν για τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε. Σε περίπτωση που έχετε κάποια ανησυχία ή αίτημα σχετικά με το χειρισμό των Προσωπικών σας Δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας απευθείας μέσω των μεθόδων που περιγράφονται παρακάτω. Θα εργαστούμε για την ταχεία ανταπόκριση και την εξυπηρέτηση των αιτημάτων σας. Έχετε επίσης το δικαίωμα να καταθέσετε σχετικό αίτημα σε μια αρμόδια εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων που ανήκετε στη δικαιοδοσία της.

Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο gdpr@seat.gr ή γράφοντας στην παρακάτω διεύθυνση εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας πρόσβασης ή να αναζητήσετε άλλη βοήθεια όπως περιγράφεται παραπάνω.

General Data Protection Regulation
Τechnocar Autohellas A.T.E.E.
Βιλτανιώτη 31, Κηφισιά
14564
Αττική, Ελλάδα

2.Β. ΑΛΛΑΓΕΣ: Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε αυτήν την Πολιτική ανά πάσα στιγμή, για οποιονδήποτε λόγο, δημοσιεύοντας αναθεωρήσεις σε αυτή την ιστοσελίδα ή σε εφαρμογές ή σε άλλους ιστότοπους. Αυτές οι αλλαγές θα ισχύσουν κατά την ανάρτηση, αλλά δεν θα ισχύσουν αναδρομικά.

Πολιτική Απορρήτου

Πως χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Η AUTOHELLAS ATEE (εφεξής SEAT) θα επεξεργαστεί τα προσωπικά δεδομένα που θα παρέχετε καθώς και άλλα προσωπικά δεδομένα στα οποία μπορεί να έχει πρόσβαση η SEAT μέσω της χρήσης των ακόλουθων φορμών:

 1. Φόρμα επικοινωνίας/Test Drive: τα δεδομένα σας μπορεί να επεξεργαστούν για τον κύριο σκοπό της διαχείρισης του αιτήματός σας και να επικοινωνήσουμε μαζί σας για να ικανοποιήσουμε το συγκεκριμένο αίτημα/ ερώτημα/ αξίωση.
 2. Φόρμα για κινητήρες diesel: τα δεδομένα σας μπορεί να επεξεργαστούν για τον κύριο σκοπό της επαλήθευσης αν το αυτοκίνητό σας διαθέτει κινητήρα diesel που επηρεάζεται και να επικοινωνήσουμε μαζί σας για να διαχειριστούμε το αίτημα σας.

Ποια είναι η νόμιμη βάση επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων;

Η νόμιμη βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι η συναίνεση του υποκειμένου των δεδομένων.

Σε ποιους άλλους αποδέκτες θα κοινοποιηθούν τα δεδομένα;

Για να διαχειριστούμε το αίτημά σας, όπου είναι απαραίτητο, η SEAT μπορεί να επικοινωνήσει τα προσωπικά σας δεδομένα σε κάποιο Εξουσιοδοτημένο Διανομέα SEAT ή σε κάποιο Εξουσιοδοτημένο Συνεργάτη SEAT SERVICE ή σε συνεργαζόμενες εταιρείες, που θα επεξεργαστούν τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω.

Για πόσο διάστημα διατηρούμε τα δεδομένα σας;

Η SEAT θα διατηρήσει τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο διάστημα είναι απαραίτητο ώστε να σας παρέχει την απάντηση σε σχέση με το ερώτημά σας εφόσον η διαγραφή τους δεν έχει ζητηθεί από εσάς καθώς και για όσο διάστημα απαιτείται για τη συμμόρφωσή μας με τις νομικές απαιτήσεις σε κάθε περίπτωση.

Ποια είναι τα δικαιώματά σας;

Δικαίωμα Περιεχόμενο Κανάλι Εξυπηρέτησης
Δικαίωμα Μπορείτε να ενημερωθείτε για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από τη SEAT καθώς και να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα που περιλαμβάνονται στα αρχεία της SEAT. Μπορείτε να ασκήσετε αυτά τα δικαιώματα στέλνοντας ένα email στο gdpr@seat.gr*

*Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, θα πρέπει να είμαστε σε θέση να σας ταυτοποιήσουμε.
Διόρθωση Μπορείτε να ζητήσετε τη διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων όταν είναι ανακριβή και ελλιπή.
Διαγραφή Μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, μεταξύ άλλων, όταν τα προσωπικά δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν.
Εναντίωση Μπορείτε να ζητήσετε τη διακοπή επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Η SEAT θα σταματήσει την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων εκτός εάν πρόκειται για επιτακτικές ομάδες από το νόμο ή την άσκηση ή υπεράσπιση νόμιμων αξιώσεων.
Περιορισμός της επεξεργασίας Μπορείτε να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων στις ακόλουθες περιπτώσεις:
 • Ενώ ελέγχονται οι αντιρρήσεις για την ακρίβεια των προσωπικών σας δεδομένων.
 • Όταν η επεξεργασία των δεδομένων είναι παράνομη, το υποκείμενο των δεδομένων αντιτίθεται στη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων και ζητάει αντί αυτού τον περιορισμό της χρήσης τους.
 • Όταν η SEAT δε χρειάζεται πια τα προσωπικά δεδομένα για τους σκοπούς της επεξεργασίας αλλά απαιτούνται από τον επεξεργαστή των δεδομένων για την άσκηση νόμιμων αξιώσεων.
 • Όταν έχετε εναντιωθεί στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για την εκτέλεση ενός έργου το οποίο πραγματοποιείται προς δημόσιο συμφέρον ή για την ικανοποίηση νόμιμου συμφέροντος ενώ επαληθεύεται εάν οι νόμιμοι λόγοι της SEAT για την επεξεργασία υπερισχύουν των δικών σας.
Φορητότητα Μπορείτε να λάβετε σε ηλεκτρονική μορφή τα προσωπικά δεδομένα που μας έχετε δώσει, τα προσωπικά δεδομένα που έχουν αποκτηθεί από τη συμβατική σας σχέση με τη SEAT καθώς και να τα μεταφέρετε σε άλλη οντότητα.

Πολιτική Cookies

Τι είναι ένα cookie;

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία είναι εγκατεστημένα στον browser του υπολογιστή του χρήστη με σκοπό να καταγράφουν τη δραστηριότητά του. Στέλνουν ένα ανώνυμο αναγνωριστικό το οποίο πρόκειται να αποθηκευτεί στον υπολογιστή με σκοπό να γίνεται η πλοήγηση με ευκολότερο τρόπο, για παράδειγμα, επιτρέποντας στους χρήστες οι οποίοι έχουν ήδη εγγραφεί να έχουν πρόσβαση σε περιοχές, υπηρεσίες, προωθητικά προγράμματα ή διαγωνισμούς που προορίζονται ειδικά για αυτούς, χωρίς να χρειάζεται να κάνουν εγγραφή σε κάθε τους επίσκεψη. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν επίσης, για τη μέτρηση παραμέτρων κοινού, κίνησης και πλοήγησης , χρόνου και/ή για την παρακολούθηση της προόδου και τον αριθμό των εισόδων. Ο χρήστης πληροφορείται ότι αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies.

SEAT, S.A. θα επιδιώξει να εξασφαλίσει την εγκατάσταση των κατάλληλων μηχανισμών προκειμένου να λάβει την άδεια του χρήστη για την εγκατάσταση των απαραίτητων cookies. Παρ’ όλα αυτά, πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν ότι σύμφωνα με τη νομοθεσία, πρέπει να γίνει κατανοητό ότι (i) ο χρήστης έχει συναινέσει εάν τροποποιηθούν οι ρυθμίσεις του browser με αποτέλεσμα να απενεργοποιηθούν οι περιορισμοί που εμποδίζουν την είσοδο των cookies και (ii) ότι μια τέτοια συγκατάθεση δεν απαιτείται για την εγκατάσταση των cookies που είναι απολύτως απαραίτητα για να παρέχουν μια υπηρεσία που έχει ζητηθεί από το χρήστη (από προηγούμενη καταχώριση).

Παρά τα ανωτέρω, ο χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμα περιήγησής του (browser) ώστε να λαμβάνει ειδοποιήσεις σχετικά με τη λήψη cookies και να εμποδίσει την εγκατάσταση του στο σύστημα1 Παρ’ όλα αυτά, η απενεργοποίηση των cookies θα μπορούσε να τροποποιήσει την απόδοση της ιστοσελίδας. Παρακαλούμε διαβάστε τις οδηγίες και τους οδηγούς σχετικά με το πρόγραμμα περιήγησής σας για περισσότερες πληροφορίες. Είναι πιθανό κάποια cookies που χρησιμοποιούνται σε αυτή την ιστοσελίδα να μη συνδέονται με την SEAT Τεχνοκάρ. Αυτό μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι κάποιες σελίδες στην παρούσα ιστοσελίδα έχουν περιεχόμενο από άλλα site που ανήκουν σε τρίτους (όπως Youtube βίντεο για παράδειγμα). Η SEAT Τεχνοκάρ δεν είναι σε θέση να ελέγξει τη διαμόρφωση των εν λόγω cookies αν το περιεχόμενο που προαναφέρθηκε προέρχεται από άλλο site. Θα πρέπει να ελέγξετε με τα άλλα site των τρίτων για να πάρετε πληροφορίες εάν σκέφτεστε να κάνετε αλλαγές σχετικά με τις ρυθμίσεις των cookies.

1 Όταν χρησιμοποιείτε Microsoft Internet Explorer, στην επιλογή του μενού Tools, επιλέξτε Internet Options και κάντε είσοδο στο Privacy. Όταν χρησιμοποιείτε Firefox, σε περίπτωση που έχετε Mac στην επιλογή του μενού Preferences, επιλέξτε Privacy και κάντε είσοδο στην ενότητα Show cookies και στην περίπτωση των Windows στην επιλογή του μενού Tools, επιλέξτε Options μπείτε στο Privacy και τότε χρησιμοποιήστε customs setting for history. Όταν χρησιμοποιείτε Safari, στην επιλογή Preferences επιλέξτε Privacy. Όταν χρησιμοποιείτε Google Chrome, στην επιλογή του μενού Tools επιλέξτε Options (Preferences στο Mac) και μπείτε στο Advanced και έπειτα στην επιλογή Setting, Contents στην ενότητα Privacy και τέλος επιλέξτε Cookies στο κουτί διαλόγου του.