Pravno obvestilo

Vrnite se na domačo stran

Porsche Slovenija d.o.o.

generalni uvoznik za vozila znamk Volkswagen, Škoda, Audi, SEAT, Volkswagen GV in Porsche v Sloveniji

Bravničarjeva 5
1000 Ljubljana
Tel: +386 (0)1 58 25 100
E-Mail: info@seat.si

Pogoji uporabe spletne strani znamke SEAT

Z dostopanjem in uporabo spletne strani SEAT ste obvezani upoštevati tu navedene pogoje brez pridržkov ali omejitev. Vsak vaš dostop do spletne strani SEAT je predmet spoštovanja teh pogojev in vseh veljavnih zakonov.
Copyright © Porsche Slovenijad.o.o..

Vsebina
Spletna stran SEAT vsebuje informacije v zvezi s produkti SEAT in promocijskimi programi SEAT. Produkti SEAT, opisani na tej spletni strani, so naprodaj izključno v Evropi in to izključno pri pooblaščenih SEAT-ovih serviserjih oziroma prodajalcih. Promocijski programi, opisani na tej spletni strani, pa se izvajajo le v državah, ki so v okviru posameznega promocijskega programa tudi izrecno navedene.

Vse informacije na tej spletni strani so izključno informativne narave. Te spletne strani zatorej ne uporabljajte kot nadomestni vir za informacije, ki vam jih lahko posredujejo pooblaščeni SEAT-ovi prodajalci ali serviserji. Informacije, navedene na tej spletni strani, niso pravno zavezujoče in ne predstavljajo prodajne ponudbe.

Čeprav si podjetje Porsche Slovenija d.o.o. po svojih najboljših močeh prizadeva zagotoviti točnost vseh informacij, navedenih na tej spletni strani, pa popolne točnosti le-teh ni mogoče zagotoviti, zato podjetje ne prevzema nikakršne odgovornosti za točnost, popolnost ali verodostojnost informacij, objavljenih na tej spletni strani. Ta spletna stran ter vse informacije in gradiva, ki jih le-ta obsega, so vam na razpolago po sistemu »kakršne so«, brez kakršnegakoli jamstva, ne eksplicitno ne implicitno izraženega.

Podjetje Porsche Slovenija d.o.o. si pridržuje pravico, da kadarkoli in brez predhodnega obvestila spremeni modele, opremo, specifikacije in razpoložljivost izdelkov.

Cene produktov SEAT
Vse cene, navedene na tej spletni strani, so izključno informativne narave in ne predstavljajo prodajne ponudbe za produkte SEAT ter za pooblaščene SEAT-ove prodajalce in serviserje niso obvezujoče. Nakup kateregakoli produkta SEAT je predmet pogojev posamičnih kupoprodajnih pogodb.

Politika upravljanja s spletnimi piškotki

Vse o piškotkih si lahko preberete v Smernicah za piškotke. 

Uporaba konfiguratorja vozil
Konfigurator vozil je orodje za pomoč uporabnikom ter promocijo produktov SEAT. Informacije, ki jih posreduje konfigurator vozil, so izključno informativne narave. Podjetje Porsche Slovenija d.o.o. nikakor ne jamči za točnost, popolnost ali verodostojnost podob ali navedb o produktih SEAT, ki jih poda konfigurator vozil, v primerjavi s podobami ali navedbami o dejanskih produktih SEAT.

Porsche Slovenija d.o.o. si pridržuje tudi pravico, da kadarkoli, brez predhodnega obvestila ali utemeljitve, spremeni konfigurator vozil.

Osebni podatki/uporabniški podatki
O varovanju osebnih podatkov si preberite v Izjavi o varstvu podatkov. 

Avtorske pravice, industrijska lastnina in intelektualna lastnina
Oblika te spletne strani in vse njene vsebine so zaščitene s pravicami industrijske in intelektualne lastnine. Informacije, besedila, slike ali drugi grafični elementi, ki jih najdete na tej spletni strani, lahko uporabite izključno za vašo osebno, nekomercialno rabo in je ne smete, ne v celoti ne delno, reproducirati, spremeniti, razpošiljati, licencirati ali izdati v obliki publikacij v kakršnekoli namene, razen za ogledovanje, brez predhodnega pisnega dovoljenja podjetja Porsche Slovenija d.o.o.

Obvestilo o avtorskih pravicah, industrijski lastnini in intelektualni lastnini
Predstavitev in vsa vsebina te strani (vključno s kodo spletne strani) je zaščitena s pravicami o industrijski in intelektualni lastnini. Informacije, besedilo, slike, koda in grafični material, ki ga vsebuje ta stran, se lahko uporabljajo le za zasebno, nekomercialno rabo in jih ni dovoljeno reproducirati, spreminjati, prenašati, odobriti ali objaviti v celoti ali po delih za kakršen koli namen brez prejšnjega pisnega soglasja družbe Porsche Slovenija d.o.o., razen za namene pregledovanja.

Omejitev uporabe slik z uradnih SEAT-ovih spletnih strani
Podjetje Porsche Slovenija d.o.o. upošteva naravo interneta kot medija za izmenjavo informacij in posameznikom dovoljuje reprodukcijo slik s SEAT-ove spletne strani na podlagi prošnje, poslane administratorju SEAT-ove spletne strani na elektronski naslov info@seat.si. V nadaljevanju informativno navajamo nekatere kriterije za obravnavanje takšnih prošenj:

- spletna stran je neprofitna;
- spletna stran znamko SEAT in produkte SEAT prikazuje v pozitivni podobi;
- spletna stran ne vsebuje neprimernega ali nezakonitega gradiva;
- uporabljene slike ostanejo nespremenjene (brez dodanega besedila na slikah, slike niso razrezane ali zlepljene z drugimi slikami, barve in proporci slik ostanejo nespremenjeni itd.);
- dovoljena je le reprodukcija slik, ki predstavljajo produkte SEAT. Reprodukcija oblike in videza te SEAT-ove spletne strani ni dovoljena;
- število reproduciranih slik ni preveliko in je v skladu z namembnostjo spletne strani;
- lastnik avtorskih pravic je naveden kot »Copyright © Porsche Slovenija d.o.o.«;
- vir slike je opremljen s povezavo na SEAT-ovo spletno stran;
- z uporabo slik se posameznik ali organizacija strinja, da z njim oz. z njo podjetje Porsche Slovenija d.o.o. lahko naveže stik z namenom ustvariti povezavo s SEAT-ove spletne strani na spletno stran posameznika oz. organizacije.

Blagovne znamke
Vse blagovne znamke, logotipi in storitvene znamke, prikazane na tej strani so last podjetja Porsche Slovenija d.o.o. ali tretje stranke. Njihova uporaba, trajen prenos na zasebni podatkovni vir, kopiranje ali distribucija na kakršen koli način brez pisnega dovoljenja podjetja Porsche Slovenija d.o.o. ali tretje stranke, glede na posamezni primer, je prepovedana.

Hiperpovezave
SEAT-ova spletna stran lahko vsebuje nadbesedilne povezave na druge spletne strani, ki so povsem neodvisne od te spletne strani. Podjetje Porsche Slovenija d.o.o. nikakor ne jamči za točnost, popolnost ali verodostojnost informacij, vsebovanih v vsakršnih takšnih nadbesedilnih povezavah ali na drugih spletnih straneh, na katere vodijo povezave s SEAT-ove spletne strani. Do takšnih spletnih strani dostopate na lastno odgovornost.

Omejitev odgovornosti
Podjetje Porsche Slovenija d.o.o. izrecno zavrača vsakršno odgovornost za kakršnokoli neposredno, posredno, slučajno, posledično ali drugo škodo, ki je nastala kot posledica ali, ki je kakorkoli povezana z vašim dostopanjem do ali uporabe SEAT-ove spletne strani, med drugim tudi za kakršnokoli izgubo ali škodo, nastalo kot posledica delovanja računalniških virusov ali vašega zanašanja na informacije, pridobljene preko SEAT-ove spletne strani.

Posodabljanje pogojev uporabe
Podjetje Porsche Slovenija d.o.o. si pridržuje pravico, da pogoje uporabe spletnih strani spremeni kadarkoli, ko se za to pojavi poslovna potreba, zato vam svetujemo, da pogoje uporabe preberete vsakič, ko obiščete to spletno stran.

Prejeti komentarji
S posredovanjem kakršnihkoli komentarjev o tej SEAT-ovi spletni strani se strinjate, da si Porsche Slovenija d.o.o. pridržuje pravico prejeta mnenja in komentarje po lastni presoji spremeniti, brezplačno objaviti ali sploh ne objaviti na tej SEAT-ovi spletni strani. Porsche Slovenija d.o.o. ne prevzema nikakršne odgovornosti v zvezi z vsebino sporočil, objavljenih na tej spletni strani.

Izvensodno reševanje potrošniških sporov
Družba Porsche Slovenija d.o.o. v skladu s tretjim odstavkom 32. člena Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov obvešča, da nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov ne priznava kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.

Spletno platformo Evropske komisije za spletno reševanje sporov najdete na naslednji povezavi: http://ec.europa.eu/odr
Varovanje podatkov

IZJAVA O VARSTVU PODATKOV

Zaščita vaše zasebnosti pri obisku naše spletne strani (www.seat.si) nam je zelo pomembna. Zato vas bomo v nadaljevanju podrobno seznanili z obdelavo osebnih podatkov. Za varstvo podatkov te spletne strani je odgovorno podjetje Porsche Slovenija d.o.o. kot veletrgovec za SEAT Slovenija. Podjetje Porsche Slovenija d.o.o. se pri uporabi in obdelavi osebnih podatkov strogo drži veljavnih določil glede varstva podatkov. Podjetju Porsche Slovenija d.o.o. pripada pravica do uporabe osebnih in anonimnih podatkov ob upoštevanju v nadaljevanju opisanih pravic posameznikov v zakonsko dopustnem obsegu.

Ta izjava o varstvu podatkov velja samo za spletno stran (www.seat.si) in z njo povezane podstrani (https://cc.porscheinformatik.com/cc-si/sl_SI_SEAT/S/models; https://cc.porscheinformatik.com/sl-si/sl_SI_SEAT/S/; https://cc.porscheinformatik.com/sl-si/sl_SI_SEAT_PF/S/), ne pa tudi za spletne strani, ki jih nadzorujejo in upravljajo tretje osebe. Preverite izjave o varstvu podatkov spletnih strani, ki jih nadzorujejo in upravljajo tretje osebe, saj so te spletne strani izven našega nadzora in podjetje Porsche Slovenija d.o.o. ni odgovorno za njihovo vsebino in ukrepe glede varstva podatkov.

 

[1.] Varnost podatkov

[1.1] Podjetje Porsche Slovenija d.o.o. je za zaščito vaših podatkov sprejelo ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe, ki vaše podatke med drugim ščitijo pred izgubo, zlorabo ali nepooblaščenim dostopom. Sprejeti ukrepi se redno preverjajo in nenehno prilagajajo stanju tehnike. Če pride do kršitve varstva vaših osebnih podatkov, ki predvidoma pomenijo veliko tveganje za vaše pravice in svoboščine, vas bomo o tem nemudoma in po možnosti v 72 urah obvestili.

[1.2] Upoštevajte, da ste sami odgovorni za varno hrambo in varovanje tajnosti svojih uporabniških podatkov ali gesel, ki so vam bila predana ali posredovana.

 

[2.] Uporaba s strani mladoletnih oseb

[2.1] Treba je opozoriti, da lahko vse obdelave osebnih podatkov uporabljajo izključno osebe, ki so dopolnile 15 let. Uporaba sistemov in orodij in s tem povezana obdelava podatkov uporabnikom pod to starostno mejo nista dovoljeni brez odobritve staršev/skrbnikov. Če bi kljub temu prišlo do takšne obdelave podatkov, jo bomo ustavili takoj, ko izvemo zanjo.

 

[3.] Zbiranje in obdelava osebnih podatkov

[3.1] Podatki, ki jih posredujete vi

Osebne podatke obdelujemo samo v skladu z veljavnimi določili glede varstva podatkov. Ko si z nami dopisujete ali na naši spletni strani izpolnite obrazec s podatki, se strinjate, da se podatki, ki jih navedete v posameznem obrazcu, obdelujejo za spodaj opisane namene (glejte točki [5.] in [6.]).

[3.2.] Podatki, ki jih zbiramo mi

Ko obiščete našo spletno stran, so osebni podatki tehnično samodejno zajeti na podlagi piškotkov. Več informacij o piškotkih, ki se uporabljajo na naši spletni strani, najdete pod točko [7.] ter v naši Smernici za piškotke.

 

[4.] Partnerji

Družba Porsche Slovenija d.o.o. ne izvaja vseh obdelav osebnih podatkov sama, temveč ob podpori profesionalnih partnerjev, in sicer podjetij Porsche Informatik GmbH s sedežem v Salzburgu, podjetje Vivid Planet Software GmbH s sedežem v kraju Henndorf am Wallersee, Pristop d.o.o., Ljubljana, Renderspace d.o.o., Ljubljana in D´Agency, Ltd., Ljubljana, ki delujejo po naročilu družbe Porsche Slovenija d.o.o.. Partnerji, ki so bili skrbno izbrani, z ustreznimi tehničnimi in organizacijskimi ukrepi skrbijo za to, da se obdelava vaših podatkov izvaja v skladu z določbami o varstvu podatkov in je zagotovljena zaščita vaših pravic. Partnerji posredovanih osebnih podatkov ne smejo uporabljati za lastne ali reklamne namene ali jih posredovati tretjim osebam.

Poleg tega tudi podjetje Porsche Slovenija d.o.o. podatkov ne posreduje tretjim osebam, npr. podjetjem, ki se ukvarjajo z zbiranjem naslovov, ali podjetjem, ki izvajajo direktno oglaševanje.

 

[5.] Obdelava podatkov, za katero ni potrebna privolitev

Podrobne informacije o obdelavi podatkov, za katero ni potrebna privolitev, najdete v naslednjem seznamu.

Splošni kontaktni obrazec
 • Kontaktni obrazec (informacijski material o modelih, nakupu vozila, financiranju vozila, poizvedba glede servisnega termina, dopolnilna oprema, pohvala in kritika, drugo): Ko oddate posamezni kontaktni obrazec, se obdelajo vaši osebni podatki kategorij* (podatki o vozilu, kontaktni in identifikacijski podatki, izbrane storitve, informacije o izbranem trgovcu in besedilo vaše poizvedbe).
 • Namen: odgovor na vašo poizvedbo.
 • Utemeljitev: Upravičeno zanimanje za obdelavo in zanesljiv odziv na vaše individualne poizvedbe.
 • Čas hrambe: 36 mesecev

*Natančna podatkovna polja: Besedilo poizvedbe, znamka, model vozila, registrska oznaka, št. prevoženih kilometrov, številka šasije, prva registracija, kontaktna oseba v poslovalnici, nagovor, naziv, ime, priimek, podjetje, ulica, poštna številka, kraj, država, telefon, dosegljivost (od/do), telefaks, e-pošta, kontaktna oblika, izbrana storitev (popravilo vozila zaradi prometne nesreče/popravilo/servis), želeni termin (datum/čas), tip stranke (stalna stranka, nova stranka)

Testna vožnja
 • Če individualno konfigurirate vozilo ali izberete novo prisotno vozilo, imate še dodatno možnost, da se dogovorite o testni vožnji. Ko oddate kontaktni obrazec za testno vožnjo, se vaši osebni podatki kategorij* (podatki o vozilu, kontaktni in identifikacijski podatki) obdelajo in posredujejo izbranemu trgovcu.
 • Namen: Priprava in izvedba testne vožnje.
 • Utemeljitev: izvrševanje pogodbe oz. izvedba predpogodbenih ukrepov na vašo zahtevo.
 • Čas hrambe: 36 mesecev

*Natančna podatkovna polja: Model vozila, želeni termin, zanimanje za nakup novega vozila, kontaktna oblika, nagovor, naziv, ime, priimek, poštna številka, telefon, e-pošta.

Takoj razpoložljiva nova vozila
 • Ko oddate kontaktni obrazec za poizvedbo vozil na zalogi, se vaši osebni podatki kategorij* (podatki o vozilu, kontaktni in identifikacijski podatki) obdelajo in posredujejo izbranemu trgovcu.
 • Namen: Priprava in izvedba nakupa vozila na zalogi.
 • Utemeljitev: izvrševanje pogodbe oz. izvedba predpogodbenih ukrepov na vašo zahtevo.
 • Čas hrambe: 36 mesecev

*Natančna podatkovna polja: Zanimanje za testno vožnjo, prehod na novo vozilo, kontaktna oblika, nagovor, naziv, ime, priimek, podjetje, ulica, poštna številka, kraj, telefon, dosegljivost (od/do), e-pošta.

Web Car Configurator (CC)
 • Ko oddate kontaktni obrazec za konfiguracijo, se vaši osebni podatki kategorij* (podatki o vozilu, kontaktni in identifikacijski podatki) obdelajo in posredujejo izbranemu trgovcu.
 • Namen: Priprava in izvedba nakupa novega vozila.
 • Utemeljitev: izvrševanje pogodbe oz. izvedba predpogodbenih ukrepov na vašo zahtevo.
 • Čas hrambe: 36 mesecev

*Natančna podatkovna polja: Zanimanje za testno vožnjo, prehod na novo vozilo, kontaktna oblika, nagovor, naziv, ime, priimek, podjetje, ulica, poštna številka, kraj, telefon, dosegljivost (od/do), e-pošta.

Moj seznam
 • Pri shranjevanju vozila (konfiguracija, vozilo na zalogi in testno vozilo) se obdelajo in shranijo vaši osebni podatki kategorij*, ki so zajeti v carLOG (podatki o vozilu, kontaktni in identifikacijski podatki, podatki o prijavi).
 • Namen: Shranjevanje za nadaljnjo obdelavo in ponovni priklic osebnih podatkov o vozilu.
 • Utemeljitev: Upravičeno zanimanje oz. izvedba predpogodbenih ukrepov na vašo zahtevo.
 • Čas hrambe: 36 mesecev

*Natančna podatkovna polja: Uporabniško ime, e-pošta, geslo, nagovor, naziv, ime

Storitev spletne rezervacije
 • S storitvijo spletne rezervacije lahko stranke prek domače spletne strani 24 ur na dan in neodvisno od delovnega časa poslovalnice sami rezervirajo servisni termin. Obstajata dve možnosti uporabe spletne rezervacije. S povezavo na portal za strank carLOG, s čimer se vaši osnovni podatki kategorije* (kontaktni in identifikacijski podatki) prikličejo neposredno iz carLOG-a. Storitev spletne rezervacije se lahko uporabi s prijavo gosta, s čimer se vaši navedeni podatki kategorije** (izbrane storitve in izdelki, kontaktni in identifikacijski podatki, podatki o vozilu) samodejno obdelajo za pripravo servisnega termina.
 • Namen: Rezervacija in izvedba servisnega termina.
 • Utemeljitev: izvrševanje pogodbe oz. izvedba predpogodbenih ukrepov na vašo zahtevo.
 • Čas hrambe: 10 let

*Natančna podatkovna polja: Nagovor, naziv, ime, priimek, e-pošta **Natančna podatkovna polja: Popravila in vzdrževanje, paketi zvestobe, ponudbe in akcije, osebne prošnje popravil, oddaja vozila in izbran termin, nagovor, naziv, ime, priimek, telefon, e-pošta, ulica, poštna številka, kraj, država, znamka, model vozila, številka šasije, registrska oznaka, prva registracija

 

[6.] Obdelave podatkov, za katere je potrebna privolitev

Podjetje Porsche Slovenija d.o.o. obdeluje osebne podatke, navedene v točki [3.], za naslednje namene:

Prijava na e-novice
 • Podatki, ki se navedejo pri vsaki prijavi, kategorij* (kontaktni in identifikacijski podatki), se uporabijo samo za pošiljanje e-novic. Za pošiljanje e-novic uporabljamo e-poštni naslov, ki ga navedete, in v nadaljevanju potrebujemo vašo potrditev, da se kot lastnik e-poštnega naslova strinjate s prejemanjem (t. i. dvojna privolitev). Prejemanje e-novic lahko kadar koli prekličete prek za to predvidene možnosti odjave v e-novicah ali e-poštnega naslova dpo.pslo@porsche.si.
 • Namen: pošiljanje informacij o izdelkih, storitvah in dogodkih.
 • Utemeljitev: privolitev.
 • Čas hrambe: dokler se pošiljajo e-novice in ne pride do preklica.

*Natančna podatkovna polja: Ime, priimek, e-pošta

 

[7.] Piškotki in vtičniki za družabna omrežja

[7.1] Podatke zajemamo samodejno z uporabo piškotkov. Piškotek je majhna tekstovna datoteka, ki shranjuje spletne nastavitve. Skoraj vsaka spletna stran uporablja to tehnologijo. Piškotki se prenesejo, ko vaš spletni brskalnik prvič obišče neko spletno stran. Ob naslednjem prikazu te spletne strani z isto napravo se piškotek in ustrezno shranjene informacije posredujejo spletni strani, ki ste jo prikazali (lastni piškotek) ali drugi spletni strani, kateri ta piškotek pripada (piškotek tretjih). Tako spletna stran prepozna, da ste jo s tem brskalnikom že prikazali, ter tako v številnih primerih prilagodi prikazano vsebino.

[7.2] Več informacij o piškotkih, ki se uporabljajo na naši spletni strani, najdete v naših Smernicah o piškotkih.

 

[8.] Pravice posameznikov

V zvezi z obdelavo podatkov lahko uveljavljate naslednje pravice, ki vam pripadajo:

[8.1] Pravica do informiranosti: zahtevate lahko potrdilo o tem, ali in v kakšnem obsegu se obdelujejo vaši osebni podatki.

[8.2] Pravica do popravka: če so vaši osebni podatki, ki jih obdelujemo, nepopolni ali nepravilni, lahko kadar koli zahtevate, da jih popravimo oz. dopolnimo. Če ste ustvarili uporabniški račun, lahko kadar koli dostopate do svojih osebnih podatkov in jih popravite ali dopolnite sami. Poleg tega lahko uporabniški račun tudi kadar koli zaprete.

[8.3] Pravica do izbrisa: izbris svojih osebnih podatkov lahko zahtevate, če je namen, za katerega so bili zajeti, izpolnjen, če je prišlo do nezakonite obdelave, če obdelava nesorazmerno posega v vaše upravičene interese zaščite osebnih podatkov ali če je bila za obdelavo podatkov potrebna privolitev, ki ste jo preklicali. Pri tem je treba upoštevati, da lahko obstajajo razlogi, zaradi katerih takojšen izbris vaših podatkov ni možen, npr. zakonsko določene obveznosti hrambe podatkov, tekoči postopki, uveljavljanje, izvajanje ali obramba pravnih zahtevkov itd.

[8.4] Pravica do omejitve obdelave: omejitev obdelave svojih podatkov lahko zahtevate, če:

 • dvomite v pravilnost svojih podatkov, in sicer za čas, v katerem lahko pravilnost podatkov preverimo;
 • je obdelava vaših podatkov nezakonita, vendar ne želite izbrisa in namesto tega zahtevate omejitev uporabe podatkov;
 • podatkov za predviden namen ne potrebujemo več, vi pa jih še vedno potrebujete za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov;
 • ste vložili ugovor proti obdelavi podatkov.

[8.5] Pravica do prenosljivosti podatkov: od nas lahko zahtevate, da vam vaše podatke, ki ste nam jih dali na voljo, posredujemo v strukturirani, splošno razširjeni in strojno čitljivi obliki, če podatke obdelujemo na podlagi vaše privolitve ali za namene izvrševanja pogodbe ter obdelava poteka z avtomatiziranimi sredstvi.

[8.6] Pravica do ugovora: če vaše podatke obdelujemo za opravljanje nalog, ki so v javnem interesu, za izvrševanje javne oblasti ali pa se pri obdelavi sklicujemo na nujnost zaščite naših upravičenih interesov, lahko vložite ugovor proti takšni obdelavi podatkov, če obstajajo prevladujoči interesi zaščite vaših podatkov. Pošiljanje oglasov lahko kadar koli prekličete brez navedbe razlogov.

[8.7] Pravica do pritožbe: če menite, da pri obdelavi vaših podatkov nismo upoštevali slovenske ali evropske zakonodaje o varstvu podatkov in smo s tem kršili vaše pravice, vas prosimo, da se obrnete na nas, da lahko razjasnimo morebitna vprašanja. Seveda imate tudi pravico, da se pritožite pri slovenskem pristojnem organu za varstvo podatkov oz. pri evropskem nadzornem organu.

Te pravice lahko uveljavljate neposredno pri podjetju Porsche Slovenija d.o.o. z obvestilom na e-poštni naslov dpo.pslo@porsche.si.

 

[9.] Kontaktni podatki

Upravljavec:
Porsche Slovenija d.o.o.
Bravničarjeva ulica 5
1000 Ljubljana
dpo.pslo@porsche.si
Piškotki

Smernice za piškotke

Zaščita vaše zasebnosti pri obisku naše spletne strani nam je posebno pomembna. Prav zato boste v nadaljevanju našli podrobne informacije o zbiranju osebnih in neosebnih podatkov. 

Podjetju Porsche Slovenija d.o.o. pripada pravica do uporabe osebnih in anonimnih podatkov ob upoštevanju v nadaljevanju opisanih pravic posameznikov v zakonsko dopustnem obsegu.

Na tej spletni strani, kot tudi na straneh https://cc.porscheinformatik.com/cc-si/sl_SI_SEAT/S/models; https://cc.porscheinformatik.com/sl-si/sl_SI_SEAT/S/; https://cc.porscheinformatik.com/sl-si/sl_SI_SEAT_PF/S/), se uporablja programska oprema za analizo obiska spletnih strani. Z analizo teh podatkov lahko pridobimo pomembne rezultate o zahtevah uporabnikov. Ti rezultati prispevajo k nadaljnjemu izboljšanju kakovosti ponudbe. Ob vsakem odpiranju nove spletne strani oz. datoteke se neomejeno shrani naslednji sklop podatkov:

 • anonimizirana oblika IP-naslova računalnika, ki pošilja zahtevo,
 • datum in ura nastopa oz. zahteve,
 • ime strani oz. datoteke, ki ste jo odprli,
 • povezava, s katere strani ste dostopili do te strani,
 • vrsta in verzija brskalnika, ki ga uporabljate,
 • vrsta operacijskega sistema, ki ga uporabljate.

 

1. Kaj je piškotek?

Piškotek je majhna tekstovna datoteka, ki shranjuje spletne nastavitve. Skoraj vsaka spletna stran uporablja to tehnologijo. Piškotki se prenesejo, ko vaš spletni brskalnik prvič obišče neko spletno stran. Ob naslednjem prikazu te spletne strani z isto napravo se piškotek in ustrezno shranjene informacije posredujejo spletni strani, ki ste jo prikazali (lastni piškotek) ali drugi spletni strani, kateri ta piškotek pripada (piškotek tretjih oseb). Tako spletna stran prepozna, da ste jo s tem brskalnikom že prikazali, ter tako v številnih primerih prilagodi prikazano vsebino.

Nekateri piškotki so izjemno uporabni, saj lahko izboljšajo uporabniško izkušnjo ob ponovnem prikazu spletne strani, ki ste jo že večkrat obiskali. Piškotki se npr. spomnijo vaših interesov, sporočajo, kako uporabljate določeno spletno stran, in relevantno prilagodijo prikazane ponudbe vašim osebnim interesom in potrebam, pod pogojem, da uporabljate isto končno napravo in isti brskalnik kot doslej. Večina uporabljenih piškotkov se po zaključku brskanja samodejno izbriše s trdega diska (t. i. »sejni piškotki«). Uporabljamo pa tudi piškotke, ki ostanejo na vašem trdem disku tudi po zaključku seje brskanja. Tako se izboljšuje uporabniška izkušnja ob ponovnem prikazu spletne strani, saj se spletna stran prilagaja vašim osebnim potrebam, prav tako pa se optimizira tudi čas nalaganja strani. 

 

2. Nastavitve piškotkov na tej spletni strani

2.1. Piškotki brez privolitve

Nujno potrebni piškotki zagotavljajo funkcije, brez katerih te spletne strani ne morete uporabljati tako, kot je nameravano. Te piškotke uporabljamo izključno mi in se zato imenujejo »lastni piškotki«. Na vaš računalnik se shranjujejo samo med aktualno sejo brskanja.

Nujno potrebni piškotki: Za prijavo uporabljamo t. i. »sejni piškotek«. Brez tega piškotka se ni možno prijaviti in s tem tudi ni funkcij za prijavo. Takšni piškotki npr. pri menjavi spletne strani po potrebi nadalje zagotavljajo funkcijo menjave od spletne strani http na https in s tem upoštevanje povečanih varnostnih zahtev glede posredovanja podatkov. Za uporabo nujno potrebnih piškotkov privolitev ni potrebna.

Nujno potrebnih piškotkov ni mogoče deaktivirati prek funkcije te spletne strani. Lahko pa jih kadar koli deaktivirate prek uporabljenega brskalnika. V zvezi s tem glejte tudi navodilo spodaj.

2.2. Lastni piškotki s privolitvijo

Piškotki, ki po čisto pravni definiciji niso nujno potrebni za uporabljanje spletne strani, vseeno izpolnjujejo pomembne naloge. Funkcije, ki omogočajo udobno brskanje po naši spletni strani, npr. predizpolnjeni obrazci, brez teh piškotkov niso več na voljo. Dodanih nastavitev, npr. izbiro jezika, ni mogoče shraniti in jih je zato treba ponovno preveriti na vsaki spletni strani. Nadalje nimamo več nobene možnosti, da vam prikažemo individualno prilagojene ponudbe.
V nadaljevanju so našteti lastni piškotki z natančnejšim opisom:

 • Opis piškotka: Piškotek za samodejno prijavo
  Naloga: Piškotek si zapomni, če se je prijavil kakšen uporabnik.
  Čas hrambe: do dve leti za sejo ali nekatere podatke
 • Opis piškotka: Webtrekk GmbH (www.webtrekk.com)
  Naloga: Storitve Webtrekk nam omogočajo zbiranje statističnih podatkov o uporabi naše spletne ponudbe. Podatke uporabljamo za stalne izboljšave in optimizacijo spletnega mesta in naše ponudbe, da jo lažje prikrojimo vašim željam. Podatki vsebujejo parametre, kot so na primer število obiskovalcev, število klikov in povprečen aktiven čas uporabe spletnega mesta, z izračunavanjem teh parametrov pa lahko še naprej izboljšujemo spletno stran. S pomočjo URL-jev posrednika statistično izračunavamo število uporabnikov, ki so na naše spletne strani preusmerjeni s spletnih strani partnerjev, ter tako pridobimo informacije, katere izmed naših marketinških kampanj so zbudile zanimanje pri uporabnikih za našo spletno stran.
  Čas hrambe: do deset let za sejo ali nekatere podatke
 • Opis piškotka: Piwik.org (www.piwik.org)
  Naloga: Storitve Piwik nam omogočajo zbiranje statističnih podatkov o uporabi naše spletne ponudbe. Podatke uporabljamo za stalne izboljšave in optimizacijo spletnega mesta in naše ponudbe, da jo lažje prikrojimo vašim željam. Podatki se zbirajo anonimno in vsebujejo parametre, kot so na primer število obiskovalcev, število klikov in povprečen aktiven čas uporabe spletnega mesta, z izračunavanjem teh parametrov pa lahko še naprej izboljšujemo spletno stran. S pomočjo URL-jev posrednika statistično izračunavamo število uporabnikov, ki so na naše spletne strani preusmerjeni s spletnih strani partnerjev, ter tako pridobimo informacije, katere izmed naših marketinških kampanj so zbudile zanimanje pri uporabnikih za našo spletno stran.
  Čas hrambe: do deset let za sejo ali nekatere podatke
 • Opis piškotka: Tealium (http://tealium.com/)
  Naloga: storitev Tealium iQ  omogoča upravljanje kod na posameznih podstraneh. Pri tem je Tealium posrednik med spletno stranjo in našimi partnerji. Podatki se posredujejo podjetju Tealium in nato ustreznim partnerjem.
  Čas hrambe: podatki se ne shranjujejo temveč izključno posredujejo partnerjem.

Zgoraj navedene piškotke lahko upravljate preko funkcije te spletne strani.  V zvezi s tem glejte navodilo spodaj.

2.3. Piškotki tretjih oseb s privolitvijo

Na tej spletni strani so integrirane tudi vsebine tretjih ponudnikov. Ti lahko nastavljajo piškotke, ki jim javijo, da ste obiskali našo spletno stran. Za več informacij o uporabi teh piškotkov obiščite spletne strani teh tretjih ponudnikov.

Uporabljeni piškotki tretjih oseb

 • Opis piškotka: Google AdSense (DoubleClick)
  Naloga: Ta spletna stran uporablja Google AdSense, storitev za vključitev oglasov družbe Google Inc. (»Google«). Google AdSense uporablja t. i. piškotke, besedilne datoteke, ki se shranijo na vašem računalniku in omogočijo analizo uporabe spletne strani. Google AdSense uporablja tudi t.i. spletne signale (nevidne grafike). S temi spletnimi signali se lahko na teh spletnih straneh obdelajo informacije, npr. promet obiskovalcev. S tem Google omogoča, da so od konteksta odvisni oglasi tretjih oseb, ki temeljijo na iskalnih pojmih v spletnih iskalnikih ali ključnih pojmih vsebine spletne strani, postavljeni na naših spletnih ponudbah.
  Informacije o uporabi te spletne strani, ki jih zberejo piškotki in spletni signali (vključno z vašim IP-naslovom), in predaja oglaševalskih formatov se prenesejo na strežnik Google v ZDA in tam shranijo. Te informacije lahko Google posreduje pogodbenemu partnerju družbe Google. Google vašega IP-naslova ne bo združil z drugimi podatki, ki ste jih shranili. Podrobne informacije glede izdelka Google AdSense lahko uporabnik pregleda tukaj: http://www.google.com/policies/technologies/ads.

  Namestitev piškotkov lahko preprečite z ustrezno nastavitvijo vaše programske opreme brskalnika; pri tem vas opozarjamo, da v tem primeru po potrebi ne boste mogli v celotnem obsegu uporabljati vseh funkcij te spletne strani. Z uporabo te spletne strani se strinjate z obdelavo podatkov, ki jih je prek vas zbral Google, v prej opisanem načinu in za zgoraj naveden namen. Uporabnik lahko zavrne uporabo piškotkov Google AdSense: Za to mora uporabnik slediti naslednjim navodilom za deaktiviranje piškotkov Google: https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=sl
  Čas hrambe: do 2 leti
 • Opis piškotka: Google Inc. (kode Adwords/konverzijske kode Google/remarketinške kode Google)
  Naloga: Za promocijske kampanje s podjetjem Google so vzpostavljene tako imenovane remarketinške in konverzijske kode, ki omogočajo neposredno povezavo med ravnanjem strank in vpeljanimi promocijskimi kampanjami ter merjenje njihovega uspeha. Čas hrambe: 180 dni (vsi podatki so anonimni oz. anonimizirani)

 

Uporabljene storitve sledenja

Facebook:

Spletna stran uporablja Facebook-ove slikovne pike (pixel tags) in sicer Facebook Conversion Tracking Pixel, s katerim lahko sledimo aktivnostim uporabnikov, potem ko so videli ali kliknili na oglas na Facebooku. Tako lahko beležimo učinkovitost reklamnih objav na Facebooku za reklamne namene. Uporabljamo ga tudi za ponovno targetiranje. Na tak način dobljeni podatki so za nas anonimni, torej ne nudijo sklepanja na identiteto uporabnika. Vendar se podatki Facebooka hranijo in obdelujejo, tako da je mogoča povezava z ustreznim uporabniškim profilom in Facebook lahko uporabljamo te podatke za lastne reklamne namene, ustrezno s Facebookovo Direktivo za uporabo podatkov (https://www.facebook.com/about/privacy/).

Več o Facebook piškotkih: http://www.facebook.com/policies/cookies/

Tukaj lahko vplivate na to, kako vam Facebook prilagaja oglaševanje: https://www.facebook.com/ads/preferences/edit/

 Piškotke tretjih oseb lahko kadar koli deaktivirate prek uporabljenega brskalnika. V zvezi s tem glejte tudi navodilo spodaj.

 

3. Vtičniki za družbena omrežja

Porsche Slovenija d.o.o. na spletni strani www.seat.si uporablja tudi t.i. vtičnike za družbena omrežja (v nadaljevanju gumbe), kot so Facebook, Twitter in Google+. Pri vašem obisku na naši spletni strani so ti gumbi privzeto deaktivirani, to pomeni, da posameznemu družbenemu omrežju brez vašega posredovanja ne pošiljate nobenih podatkov. Preden lahko začnete uporabljati gumbe, jih morate s klikom aktivno aktivirati. Gumb ostane tako dolgo aktiven, dokler ga ponovno ne deaktivirate ali izbrišete vaših piškotkov.

Po aktiviranju se vzpostavi neposredna povezava s strežnikom posameznega družbenega omrežja. Vsebina gumba se nato prenese iz družbenih omrežij neposredno na vaš brskalnik in iz tega vključi v spletno stran. Po aktiviranju gumba lahko posamezno družbeno omrežje že zbira podatke, neodvisno od tega, če vplivate na gumb. Če ste prijavljeni v družbeno omrežje, lahko to vaš obisk te spletne strani dodeli vašemu uporabniškemu računu. Družbeno omrežje ne more dodeliti obiska druge spletne strani, dokler tudi tam ne aktivirate posameznega gumba. Če ste član družbenega omrežja in ne želite, da ta pri vašem obisku naše spletne strani poveže zbrane podatke z vašimi shranjenimi podatki o članstvu, se morate pred aktiviranjem gumba odjaviti iz posameznega družbenega omrežja. Na obseg podatkov, ki jih družbena omrežja zbirajo z vašimi gumbi, nimamo nobenega vpliva. Več informacij o namenu in obsegu zbiranja podatkov ter o nadaljnji obdelavi in uporabi podatkov s strani posameznih družbenih omrežij ter o svojih pravicah v zvezi s tem in možnostih nastavitev za varovanje svoje zasebnosti si preberite v politiki zasebnosti posameznih družbenih omrežij.

Facebook

Na naših spletnih straneh se uporabljajo vtičniki za družbeno omrežje Facebook. Za to uporabljamo gumb »Všeč mi je« in »Deli na Facebooku«. Pri tem gre za ponudbo ameriškega podjetja Facebook Inc. (1601S. California Ave., Palo Alto, CA 94304 ZDA). Ko obiščete eno od naših spletnih strani, ki ta vtičnik uporablja, se zaradi tega ne vzpostavi povezava s tem podjetjem. To se zgodi šele po vaši izrecni privolitvi, po katerem vas vprašamo pri kliku na ustrezen gumb. Več informacij o namenu in obsegu zbiranja podatkov ter o nadaljnji obdelavi in uporabi podatkov s strani podjetja Facebook ter tudi o svojih pravicah v zvezi s tem in možnostih nastavitev za varovanje svoje zasebnosti si preberite v politiki zasebnosti podjetja Facebook na spletni strani: https://www.facebook.com/about/privacy

Če ne želite, da Facebook podatke, ki jih zbere s pomočjo naše spletne strani, neposredno poveže z vašim profilom Facebook, se morate pred svojim obiskom naše spletne strani odjaviti iz Facebooka. Nalaganje Facebookovih vtičnikov lahko popolnoma preprečite tudi z dodatki (Add-Ons) za svoj brskalnik, npr. s funkcijo »Facebook Blocker«.

Youtube

Na naših spletnih straneh se uporabljajo vtičniki za družabno omrežje Youtube. Za to uporabljamo videoposnetke, ki so vključeni v kodo spletne strani. Pri tem gre za ponudbo ameriškega podjetja Google Inc.
Več informacij o namenu in obsegu zbiranja podatkov ter o nadaljnji obdelavi in uporabi podatkov s strani podjetja Youtube ter tudi o svojih pravicah v zvezi s tem in možnostih nastavitev za varovanje svoje zasebnosti si preberite v politiki zasebnosti podjetja Google na spletni strani: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

Za tehnično izvedbo tega ugovora se v vašem brskalniku nastavi piškotek za zavrnitev. Ta piškotek je namenjen izključno dodelitvi vašega ugovora. Upoštevajte, da je piškotek za zavrnitev iz tehničnih razlogov mogoče uporabiti samo za brskalnik, v katerem je bil nastavljen. Če piškotke izbrišete ali uporabite drug brskalnik oz. drugo končno napravo, morate zavrnitev izvesti ponovno.

 

4. Vaše nastavitve piškotkov

Svoj brskalnik lahko nastavite tako, da sprejemate ali na splošno zavračate piškotke le s svojo izrecno privolitvijo. Opozarjamo vas, da so določeni segmenti spletne strani brez uporabe piškotkov omejeni ali popolnoma neuporabni.
Sami lahko upravljate z uporabo piškotkov in to preprečite tako, da svoj brskalnik konfigurirate, kot sledi: