POLITYKA PLIKÓW COOKIE WITRYNY SEAT ACCESORIES CATALOGUE

1. Czym są pliki cookies?

Cookie to pliki, które przechowują i odzyskują informacje o nawykach przeglądania użytkownika. Pozyskiwane informacje dotyczą na przykład liczby nowych użytkowników, częstotliwości i powtarzalności odsłon, czasu trwania odsłony, przeglądarki lub sprzętu użytego do odsłony lub uruchomienia aplikacji.

2. Wykorzystywane przez nas pliki cookie

Witryna internetowa wykorzystuje następujące pliki cookie:

Niezbędne pliki cookie

Tego typu pliki cookie są niezbędne do działania witryny internetowej i nie można ich wyłączyć w naszych systemach. Zazwyczaj są skonfigurowane w taki sposób, aby odpowiadać na działania użytkownika, który chce skorzystać z usługi. Użytkownik może skonfigurować swoją przeglądarkę w taki sposób, aby blokowała pliki cookie lub o nich ostrzegała, ale niektóre części witryny internetowej nie będą działać.

Podgrupa plików cookie

Pliki cookie

Używane pliki cookie

seat.qrd.by

PHPSESSID

3rd Party

Ukierunkowane pliki cookie
To pliki cookie, które znajdują się w całej witrynie internetowej i są umieszczane tam przez podmioty trzecie, które mogą je wykorzystywać do tworzenia profilu zainteresowań użytkownika i wyświetlania mu odpowiednich reklam w innych witrynach internetowych. Nie przechowują bezpośrednio danych osobowych, tylko opierają się na jednoznacznej identyfikacji przeglądarki i urządzenia zapewniającego dostęp do Internetu. Jeżeli użytkownik nie wyrazi zgody na te pliki cookie, będzie oglądać mniej ukierunkowane reklamy.

Podgrupa plików cookie

Pliki cookie

Używane pliki cookie

.google.com

gtag.json, analytics.js

3rd Party

3. W jaki sposób są zarządzane pliki cookie?

Ponadto użytkownik ma możliwość zezwolenia, zablokowania lub usunięcia plików cookie zainstalowanych na jego sprzęcie za pomocą konfiguracji opcji przeglądarki zainstalowanej na jego urządzeniu końcowym.

Niemniej wyłączenie plików cookie może spowodować zmianę w funkcjonowaniu witryny. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w instrukcji obsługi używanej przeglądarki internetowej.

Użytkownik powinien wziąć pod uwagę, że jeżeli zaakceptuje pliki cookie podmiotów trzecich, będzie musiał je usunąć z opcji przeglądarki lub z systemu oferowanego przez podmiot trzeci.

4. Do jakich krajów będą przekazywane moje dane?

Dane użytkownika nie będą przekazywane do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Niemniej nawet jeżeli nastąpi przekazanie danych użytkownika do państw trzecich, odbędzie się ono na podstawie decyzji stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony lub za pomocą innego środka, który zapewnia właściwe zabezpieczenie.

Użytkownik może uzyskać informacje na temat przekazania danych do państw trzecich, które, w jego przypadku, są przeprowadzane przez podmioty trzecie wskazane w niniejszej Polityce plików cookie w odpowiednich politykach.

Dalsze informacje na temat artykułu 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), w tym prawa osób zainteresowanych, można znaleźć w naszej Polityka prywatności.