ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ COOKIES WEBU KATALOG PŘÍSLUŠENSTVÍ SEAT

1. Co jsou to cookies?

Cookies jsou sobory, které ukládají a načítají informace o uživatelových zvycích při prohlížení. Získané informace souvisejí například s počtem nových uživatelů, četností a opakováním návštěv, délkou návštěvy, prohlížečem nebo počítačem, ze kterého se návštěva provádí nebo se spouští aplikace.

2. Používané cookies

Cookies používané tímto webem jsou následující:

Nezbytně nutné cookies

Tyto cookies jsou nezbytné pro fungování webu a nelze je v našich systémech zakázat. Obvykle jsou nastaveny tak, aby reagovaly na akce, které provádí uživatel za účelem příjmu služeb. Uživatel může nastavit svůj prohlížeč tak, aby blokoval nebo upozorňoval na přítomnost těchto cookies, ale některé části webu nebudou fungovat.

Podskupina cookies

Cookies

Používané cookies

seat.qrd.by

PHPSESSID

3rd Party

Cílené cookies
Jedná se o cookies, které lze nalézt na celém webu a jsou umístěny třetími stranami, které je mohou použít k vytvoření profilu zájmů uživatele a zobrazování relevantních reklam na jiných webech. Neukládají osobní údaje přímo, ale jsou založeny na jedinečné identifikaci prohlížeče a zařízení pro přístup k internetu. Pokud uživatel tyto cookies nepovolí, bude mít méně cílenou reklamu.

Podskupina cookies

Cookies

Používané cookies

.google.com

gtag.json, analytics.js

3rd Party

3. Jak spravovat cookies?

Kromě toho má uživatel možnost povolit, zablokovat nebo odstranit cookies nainstalované na jeho počítači nastavením možností prohlížeče nainstalovaného na jeho terminálu.

Nicméně deaktivace použití cookies může změnit fungování webu. Další informace k tomuto tématu naleznete v pokynech a návodech svého prohlížeče.

Mějte na paměti, že pokud přijmete cookies třetích stran, musíte je odstranit z možností prohlížeče nebo ze systému nabízeného samotnou třetí stranou.

4. Do jakých zemí budou předávány moje osobní údaje?

Vaše osobní údaje nebudou předávány do zemí mimo Evropský hospodářský prostor (EHP). Pokud však dojde k předání vašich osobních údajů do třetích zemí, bude předání provedeno na základě rozhodnutí o přiměřenosti nebo jakéhokoli jiného patření, které nabízí dostatečné záruky.

Informace o předávání osobních údajů do třetích zemí, které případně provádějí třetí strany uvedené v těchto Zásadách používání cookies, získáte v jejich odpovídajících zásadách.

Pro další informace z článku 13 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (RGPD), včetně práv zainteresovaných stran, navštivte naše Zásady ochrany soukromí.