Opći katalog dodataka SEAT

Leon SC PA

Kućište za unutrašnje zrcalo, Mystery plava (standardno)

REFERENCA: 6F0072540 W5L
Dekorativno kućište za unutrašnje zrcalo, Mystery plavo. Lijepi se na originalni dio. Prikladno za standardno unutrašnje zrcalo.